Kaksoispiste

Ks. myös Luetelma,

Tarkista kaksoispisteen käyttö. Kaksoispisteellä on monia tehtäviä: sitä käytetään lyhenteiden ja tunnusten taivutuksessa sekä virkkeen välimerkkinä täydennyksen, täsmennysten ja perustelun edellä. Ks. lisää täältä. Jos kaipaat tietoa kaksoispisteen ja puolipisteen käyttötapojen eroista, lue tämä.

Huomaa, että kaksoispistettä edeltävän johtolauseen on oltava täydellinen lause, jos kaksoispistettä seuraa täydennys. Sen sijaan, jos kaksoispistettä seuraa suora sitaatti, johtolause voi olla ”vajaa”.

Tutkimuskysymys on: mitkä tekijät vaikuttavat suomalaiseen mediakäyttäytymiseen?

Tutkimuskysymys on seuraava: mitkä tekijät vaikuttavat suomalaiseen mediakäyttäytymiseen?

Virtanen (2001) kysyy: ”Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten mediakäyttäytymiseen?”

Jos kaksoispisteen jälkeen tulee useita virkkeitä, ne kaikki aloitetaan isolla alkukirjaimella.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaiseen mediakäyttäytymiseen? Miten nämä tekijät ovat muuttuneet vuosien 1990 ja 2010 välillä?

Jos kaksoispiste esiintyy tekstissä silmiinpistävän usein, sille kannattaa miettiä vaihtoehtoja:

Tutkimuksessa kysytään, mitkä tekijät vaikuttavat suomalaiseen mediakäyttäytymiseen.