Symmetria

Tarkista tekstin symmetria. Symmetria eli samanmuotoisuus tarkoittaa sitä, että rinnasteisten tai lauseasemaltaan samojen ilmausten täytyy muodoltaankin olla samanlaisia.

Tällaisissakin tilanteissa pitäisi auttaa kirjoittajaa löytämään omia vahvuuksiaan ja kuinka parantaa tekstin heikkouksia. 

Tällaisissakin tilanteissa pitäisi auttaa kirjoittajaa löytämään omia vahvuuksiaan ja opastaa häntä siinä, miten parantaa tekstin heikkouksia.

Kognitiivisten perustaitojen (lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen) lisäksi nykykoulussa tarvitaan yhä enemmän oppimaan oppimisen taitoja (itsenäinen ajattelu ja oppiminen).

Kognitiivisten perustaitojen (lukemisen, laskemisen ja kirjoittamisen) lisäksi nykykoulussa tarvitaan yhä enemmän metakognitiivisia taitoja (itsenäistä ajattelua ja oppimaan oppimista).

Myös luetteloissa esitettävien asioiden tulisi olla samanmuotoisia.

Kirjoituskurssin tavoitteena on 1) tutustua kirjoitus- ja tutkielmaoppaisiin 2) asiatyylin harjoitteleminen 3) palautteenantotaidot 4) keskustella kirjoittamiskäsityksistä. 

Kirjoituskurssin tavoitteena on 1) tutustua kirjoitus- ja tutkielmaoppaisiin 2) harjoitella asiatyylisten tekstien laatimista 3) kehittää palautteenantotaitoja 4) keskustella kirjoittamiskäsityksistä.

Tarkista myös tekstin otsikoiden symmetria. Ks. Otsikko, Otsikointi. Otsikoiden tulisi mielellään olla keskenään samanmuotoisia tai rakenteeltaan samantyyppisiä.

5 Kirjoittamisen opetuksen näkökulmat
5.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella 2000-luvulla luokanopettajien näkökulmasta
5.2. Miten kirjoittamista opetetaan lukiossa aineenopettajien mukaan? 


5 Kirjoittamisen opetuksen näkökulmat
5.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella luokanopettajien näkökulmasta
5.2 Kirjoittamisen opetus lukiossa aineenopettajien näkökulmasta