Lainausmerkit

Tarkista lainausmerkkien käyttötapa ja muoto. Merkkien järjestyksellä ja välilyönneillä on väliä. Ole tarkkana myös välimerkkien ja alkukirjainten käytössä lainausmerkkien yhdeydessä.  Ks. myös Sitaatti.

Käyttötapa

Lainausmerkkejä käytetään suorien sitaattien yhdeydessä. Lainausmerkki kirjoitetaan ilman välilyöntiä yhteen viereisen, lainaukseen kuuluvan sanan kanssa.

"Onko tekstisi jo valmis?" opettaja kysyi.

Lainasmerkeillä voidaan erottaa sana toisesta tyylilajista lainatuksi tai muuten merkitykseltään poikkeavaksi. Epäsuoran lainauksen yhteydessä niillä voidaan osoittaa joskus myös ironista tai kriittistä suhtautumista puheena olevaan aiheeseen. Näitä tapoja kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ja säästeliäästi, koska ne tekevät tekstistä levotonta. Lukija ei myöskään välttämättä tulkitse lainausmerkkien käyttöä samoin kuin kirjoittaja.

Löytyykö "innovaatioyliopistoista" ja "huippuyksiköistä" kiinnostusta perustutkimukseen ja -opetukseen?

Puolilainausmerkkejä käytetään lainausmerkkeinä kokolainausmerkkien sisällä. Puolilainausmerkeillä voidaan osoittaa myös ilmauksen merkitystä.

"On haitallista puhua 'diginatiivien sukupolvesta' ja samalla siirtää vastuu tietoteknisten taitojen oppimisesta opiskelijalle itselleen", toteaa Virtanen (2017). 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan identiteetti tarkoittaa 'ominta olemusta', 'ominaislaatua', 'yksilöllisyyttä'.
Muoto

Suomenkielisessä tekstissä lainausmerkit ovat kaarevia ja samanmuotoisia lainauksen alussa ja lopussa. Puolilainausmerkki on samalainen kuin heittomerkki.

Lainausmerkit, välimerkit ja alkukirjaimet

Tarkista, ovatko sitaattien ja johtolauseiden välimerkit ja isot alkukirjaimet kohdallaan. Nyrkkisääntönä on, että lainaukseen tarvittava pilkku merkitään sitaattimerkkien ulkopuolelle mutta piste, kysymysmerkki ja huutomerkki laitetaan niiden sisäpuolelle.

Kirjoituskurssin aluksi luennoitsija kysyi: "Mitä kirjoittaminen sinulle merkitsee?"
"Kirjoittaminen on tuskaa!" huudahti eräs kurssilaisista.
"Mielestäni kysymys on liian laaja", valitti eräs opiskelija, "sillä kirjoittamisen merkitys riippuu tekstin tarkoituksesta ja tekstilajista".
"Voiko päiväkirjan kirjoittamista verrata opinnäytetyön laatimiseen?" kysyi toinen opiskelija.
"Minulle kaikki kirjoittaminen on tutkimusmatkailua", kuului ääni takarivistä.

"Luulen osaavani käyttää lainausmerkkejä", kirjoittaja sanoi, "mutta mitä ovat puolilainausmerkit?" hän jatkoi. Kirjoitusviestinnän ohjaaja naurahti: "Sanoit ensin:'Luulen osaavani', mutta kuitenkaan et tunne puolilainausmerkkejä. Lainausmerkeillä ja puolilainausmerkeillä on omat tehtävänsä."
Opiskelija toivoi saavansa asiaan "lisää valoa".

Suosikkielokuvani on Kaurismäen "Mies vailla menneisyyttä".
Kaurismäen elokuvista suosikkini on Mies vailla menneisyyttä.

Argumentoida tarkoittaa 'todistella, perustella'.

Yksityiskohtaisia ohjeita välimerkkien käytöstä sitaattien yhdeydessä löydät tästä Kielikellon artikkelista alaotsikosta Välimerkkien käyttö lainatuissa jaksoissa. Ks. myös Kielitoimiston ohjepankista hakusanat sitaatti, lainausmerkki, puolilainausmerkki,