Johdonmukaisuus

Tarkista, onko sanoista, nimistä ja ilmauksista käytetty johdonmukaisesti samoja oikeinkirjoitus- tai taivutusmuotoja.

  • Johdonmukaisuutta edellytetään lähteisiin viittaamisessa ja lähdeviitteiden merkinnässä. Tarkista, että etu- ja sukunimien käyttö ja viitteiden merkintätavat ovat samanlaisia läpi tekstin.
  • Johdonmukaisuuden vaatimus koskee myös persoonamuotojen käyttöä. Esimerkiksi kirjoittajaan voi viitata saman tekstin sisällä eri tavoin (passiivi, minä-muoto jne.), mutta saman kappaleen sisällä kannattaa pysyttäytyä johdonmukaisesti yhdessä muodossa:

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aineistonani erilaisia tekstejä.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Aineistona on käytetty erilaisia tekstejä.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aneistonani erilaisia tekstejä.

  • Muutamien sanojen kirjoitusasuista tai kieliopillisista taivutusmuodoista on olemassa eri vaihtoehtoja, joita on käytettävä yhdessä tekstissä johdonmukaisesti. Taivutusmuotojen kirjoitusasut voi tarkistaa Kielitoimiston sanakirjasta.

analyysi: analyysia/analyysiä
case: casea/caseä
haastattelu: haastattelujen/haastatteluiden/haastatteluitten
uhka: uhkat/uhat
Internet/internet