Kappale

Ks. myös Punainen lanka, Luettavuus, Sidosteisuus

Tarkista kappaleen ydinajatus, sisäinen rakenne, pituus ja paikka tekstissä. Huomaa, että yhden kappaleen muokkaus voi aiheuttaa muutoksia koko tekstiin.

Huomaa, että ilmaus kappale tarkoittaa ’kappalejaolla rajattua tekstinosaa’, ei samaa asiaa kuin luku. Nämä menevät tekstissä helposti sekaisin (todennäköisesti englannin kielen vaikutuksesta). Kun puhut luvusta, älä siis käytä sanaa kappale.

Kappaleen pituudesta

Kappaleiden tyypilliset pituudet vaihtelevat tekstilajeittain. Esimerkiksi sanomalehti- ja markkinoititeksteissä kappaleet ovat usein lyhyempiä kuin vaikkapa tieteellisissä artikkeleissa. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että yhden sivun mittainen kappale on jo liian pitkä, koska tällöin tekstin luettavuus kärsii. Joskus, tosin harvoin, yksikin virke riittää muodostamaan kappaleen. Tällöin kannattaa tarkistaa, miten virke istuu ympäröivään tekstiin.

Vinkkejä kappalejaon hiomiseen

Esitä joka kappaleessa vain yksi perusajatus, jota tuet perusteluin ja esimerkein. Voit hahmottaa tekstin juonenkuljetusta laatimalla kullekin kappaleelle työotsikon tämän ydinajatuksen perusteella. Kun tarkastelet näitä otsikoita, hahmotat, miten tekstin punainen lanka etenee.

Pohdi seuraavia kysymyksiä: Miten käsittelysi punainen lanka kulkee? Mikä on kunkin kappaleen ydinajatus, ja miten tekstin juoni kulkee loogisesti kappaleesta toiseen ja kappaleen sisällä virkkeestä toiseen? Onko kappaleen sisällä irtonaisia, muuhun ympäristöön kytkeytymättömiä virkkeitä tai asiakokonaisuuksia? Onko samoja asioita ripoteltu useaa kohtaan tekstiä? Voisiko tekstiä tiivistää?

Kappalejaon merkintä

Kappaleeen vaihtuminen merkintään tekstiin joko tyhjän rivin tai sisennyksen avulla. 0pinnäytetöissä tyhjä rivi on yleisin tapa. Kappaleenalkuista sisennystä ei suositella tekstin ensimmäisen kappaleen alkuun eikä väliotsikkoa seuraavien kappaleiden alkuun, koska näissä kohdissa sisennys ei ole tarpeen kappaleiden erottamiseksi toisistaan.