Opettajan palaute

Kirjoittajan työkalupakki syntyi, kun joukko kirjoitusviestinnän opettajakollegoita turhautui selittämään samoja asioita yhä uudestaan palautteissaan. Voisiko nämä asiat koota verkkosivulle helpoiksi ohjeiksi, joihin voisi sitten palautteessa viitata? Tämäntyyppisiä tulkinta-avaimia monilla opettajilla toki jo oli yksilöllisesti käytössään, mutta verkosta neuvot olisivat helposti saatavilla.

Etuja on monia:

  • Opiskelija oma aktiivisuus: Työkalupakin avulla opettaja voi merkitä korjattavaan kohtaan oikean vastauksen tai muokkauksen sijaan vain asiasanan, jonka ydinsisällön ja helppojen esimerkkien avulla opiskelija itse muokkaa ja kohentaa tekstiään. Tällöin opettaja ei korjaa tekstiä opiskelijan puolesta.
  • Ajansäästö: opettajalle vapautuu aikaa antaa yksilöllistä ja tarkempaa palautetta sekä enemmän myös kehuja.
  • Ennakointi ja arvioinnin läpinäkyvyys: opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus jo etukäteen tutustua asioihin, joita opettaja yleensä tekstistä poimii. Tähän etukäteiskertaukseen kannattaa käyttää aiheenmukaista asiasanaluetteloa, jolloin opiskelija myös hahmottaa, minkälaisia asioita mihinkin kirjoittamisen osa-alueeseen voi kuulua.

Jos linkkien rakentaminen tuntuu työläältä, Työkalupakkiin on näppärä viitata oman kommentoinnin lomassa esimerkiksi ISOIN KIRJAIMIN kirjoitetuilla sanoilla. Tällöin asiasanat ujuttautuvat kommentointipuheen lomaan. Palautteen saate voi olla esimerkiksi seuraava: ”Käytä palautteen tulkinta-avaimena Kirjoittajan työkalupakin (www.kielijelppi.fi/tyokalupakki) aakkostettua sanastoa. Viittaan Työkalupakin asiasanoihin SUURIN KIRJAIMIN kirjoitetuilla sanoilla. Jos olen siis maalannut tekstistäsi jonkin kohdan ja kommentoinut LUETTAVUUS, tämä tarkoittaa sitä, että tekstissä on jokin luettavuuten liittyvä ongelma. Työkalupakista löydät lisätietoa aiheesta ja voit itse muokata tekstiäsi esimerkkien avulla.”

Palautetyökalu