Kiilalause

Kiilalause on sivulause, joka sanamukaisesti kiilaa sellaisten sanojen väliin, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tällöin kokonaisuutta on hankala hahmottaa.

Monesti ongelma ratkeaa, kun pitkän virkkeen jakaa osiin. Toinen vaihtoehto on siirtää kiilalause virkkeen loppuun tai alkuun, kuten seuraavassa esimerkissä on tehty:

Kirjoittajan,joka ei käytä lainkaan aikaa suunnitteluun, teksti on usein hahmotonta.


Jos kirjoittaja ei käytä lainkaan aikaa suunnitteluun, hänen tekstinsä on usein hahmotonta.

Kirjoittajan teksti on usein hahmotonta, jos hän ei käytä aikaa suunnitteluun.

 

Toisinaan kiilalauseet voivat muodostaa ketjuja:

Viranomaisen, joka kirjoittaa asiakkaalle tekstiä, jossa on  paljon sivistyssanoja, joita maallikon on vaikea ymmärtää, kannattaisi miettiä tekstin luettavuutta ja kohderyhmää. 

Viranomaisen kannattaisi miettiä tekstinsä luettavuutta ja kohderyhmää. Asiakkaalle suunnatuissa teksteissä kannattaa välttää sivistyssanoja, joita maallikon on vaikea ymmärtää.