Ulkoasu

Tarkista tieteenalasi kirjoitusohjeista sivujen asettelu, kirjasinlaji, rivitys, korostuskeinot ja sivunumerointi. Tarkista, ettei tekstissä ole lyöntivirheitä.

Hyödynnä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa. Tarkista myös, että tekstin ja otsikoiden asettelu on yhdenmukaista eikä sivuilla ole yksinäisiä rivejä tai otsikoita. Tarkista myös kuvien ja taulukoiden sijoittelu ja otsikointi. Huomaa, että tekstinkäsittelyohjelman automatiikka pitää opettaa kirjoittamaan suomea.