Passiivi

Tarkista passiivin käyttö ja passiivimuotoisen verbin taivutus.

kirjoitetaan, kirjoitettiin, on kirjoitettu, oli kirjoitettu

ollaan kirjoitettu, oltiin kirjoitettu 

ei kirjoiteta, ei kirjoitettu, ei ole kirjoitettu, ei ollut kirjoitettu

ei olla kirjoitettu, ei oltu kirjoitettu

Huomaa myös seuraava yleinen taivutusvirhe:

Tästä voitaisi päätellä, että opinnäytetyön kirjoittaminen on helppoa.
 
Tästä voitaisiin päätellä, että opinnäytetyön kirjoittaminen on helppoa.

Tekijää, joka on tiedossa, ei saisi mielellään piilottaa passiiviin:

Haastattelut tehdään helsinkiläisissä kouluissa kirjoittajan toimesta.

Teen haastattelut helsinkiläisissä kouluissa.

Suomen kielen passiivi ilmaisee, että tekijä on henkilö tai ryhmä, siksi kaikissa tilanteissa passiivia ei voi käyttää.

Alkoholi hajotetaan maksassa.

Alkoholi hajoaa maksassa.

HUOM! Passiivin tai kolmannen persoonan käyttäminen ei tee tekstistä tieteellisempää tai objektiivisempaa, ks. myös Persoonamuoto.