Toisto

Tarkista, onko tekstissä turhaa toistoa.

Toisto on usein tarpeen tekstiä sidostavana aineksena, mutta joskus se kuitenkin on vain kömpelöltä kuulostavaa sanojen, sanavartaloiden, pääteainesten, ilmausten tai ajatusten toistoa.

Tutkimus on toteutettu alueellisesti suhteellisen suurella alueella. 
Tutkimus on toteutettu suhteellisen suurella alueella.

Asiantuntijahaastatteluja on käytetty selventämään tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä. 
Asiantuntijahaastatteluilla on selvennetty… .

Työyhteisöön perehdytyksen tarkoituksena on perehdyttää kaikki uudet työntekijät työyhteisöön. 
Kaikki uudet työntekijät perehdytetään työyhteisöön.

Erityisen yleistä toisto on numeroilmausten yhteydessä, mutta esiintyy sitä muuallakin.

Näyttely on avoinna 1.–30.9. välisenä aikana. 

Näyttely on avoinna 1.–30.9.2016.

“Oma”-sanaa ei useimmiten tarvitse käyttää omistusliitteen lisänä, jos omistussuhdetta ei haluta korostaa tai jos omistaja käy ilmi muutenkin.

Tutkimuspäiväkirja auttaa kirjoittajaa jäsentämään omia ajatuksiaan. 
Tutkimuspäiväkirja auttaa kirjoittajaa jäsentämään ajatuksiaan.

“Teimme omista unelmistamme totta, kun saimme viimein artikkelin julkaistua”, totesi tutkimusryhmän johtaja. 
“Teimme unelmistamme totta, kun saimme viimein artikkelin julkaistua”, totesi tutkimusryhmän johtaja.

Tarkista, onko sanoissa turhia liitteitä.

  • Kirjoitetussa kielessä kysymyssanana käytetään pelkkää kysymyssanaa (esimerkiksi miksi) tai kysyvää liitepartikkelia (-ko/-kö) ilman ylimääräisiä liitepartikkeleita, esimerkiksi “miksiköhän”.
  • “Myöskin”-sanassa on toistoa, kirjoitetussa tekstissä käytetään joko myös tai -kin-liitepartikkelia.