Piste

Tarkista pisteen käyttö.

 • Piste jää pois virkkeen lopusta, jos virke päättyy pisteelliseen lyhenteeseen.
 • Pistettä ei käytetä otsikoiden perässä paitsi silloin, kun on kyse kuvioiden tai taulukoiden otsikoista. Sen sijaan kysymysmerkkiä voi käyttää otsikoiden jäljessä tarvittaessa. 

  Piste viitteissä

  Lähdeviitteissä pisteen paikalla on eritystä merkitystä. Alla olevassa esimerkissä pisteen käyttöä havainnollistetaan yhtä suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa usein esintyvää viittaustyyliä käyttäen. Muista kuitenkin, että viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain.

  Viite koskee useita edeltäviä virkkeitä saman kappaleen sisällä:

  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta. (Luukka 2002.)

  Huomaa, että yllä olevassa merkintätavassa lähdeviitteen piste on laitettu  viittauksen sulkujen sisälle, jolloin viittauksesta syntyy ikään kuin oma lauseensa. Kansainvälisissä teksteissä tätä sulkeiden sisään laitettua pistettä näkee harvemmin.

  Viite kohdistuu vain yhteen, viitettä edeltävään virkkeeseen:

  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta (Luukka 2002).

  Kiinnitä huomiotasi myös isojen ja pienten alkukirjainten käyttöön esimerkkiviitteissä. Sukunimet kirjoitetaan isolla, mutta muissa merkeissä ennen loppupistettä tulee pieni ja pisteen jälkeen iso kirjain.

  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta. (Ks. Luukka 2002.)
  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta (ks. Luukka 2002).

  Seuraavissa esimerkeissä viitemerkintä on virheellinen:

  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta (Luukka 2002.)
  Tieteellinen artikkeli on tutkijan puheenvuoro tieteellisessä keskustelussa. Samalla tutkija asettuu väitteineen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Moni kirjoittaja varautuukin mahdolliseen kritiikkiin lieventämällä esittämiensä tulkintojen varmuusastetta. (ks. Luukka 2002)