Terminologia

Tarkista termien käyttö. Asiatyyliin kuuluu yksiselitteinen ja johdonmukaisesti käytetty erikoiskäsitteistö. Käytä ja taivuta valitsemaasi termiä aina samalla tavalla. Voit tarkistaa eri sanojen käyttötapoja ja taivutuksia Kielitoimiston sanakirjasta. Vierassanoilla on suomen kieleen mukautetut oikeinkirjoitusohjeensa.

Määrittele aina tilapäiskäytössä tai poikkeavassa käytössä olevat termit. Myös tieteenalalle jo vakiintuneet tai vakiintumassa olevat termit kannattaa usein esitellä ensiesiintymän yhteydessä.

Omakielinen vai vieraskielinen sana?

Voit etsiä aiempien kirjoittajien käyttämiä suomennoksia oman alan termisanastoista, käsikirjoista ja oppikirjoista, tieteellisistä julkaisuista, opinnäytetöistä tai Tieteen termipankista.  Jos käytät apuna internetin hakukoneita, älä tyydy ensimmäiseen googlattuun löydökseen;  googlaus paljastaa käytäntöjä, ei välttämättä normeja.

Mikäli et löydä vieraskieliselle sanalle tai termille vastinetta mistään lähteistä, voit harkita, olisiko paikallaan luoda oma suomennos. Esittele oma termisi ja sen vieraskielinen vastine aina ensiesiintymän yhteydessä. Voit esimerkiksi lisätä alaviitteeseen alkukielisen termin ja tiedon ”suomennos kirjoittajan”.

Termit ja luettavuus

Tarkista että termien taivutus on norminmukaista ja että termejä sisältävät virke- ja lauserakenteet ovat luettavia. Vältä itsetarkoituksellista monimutkaisuutta ja vierasperäisiä sanoja silloin, kun asia olisi sanottavissa helposti suomeksi.

Käytä adekvaatteja termejä, jotka ovat tutkimuksellesi relevantteja.

Valitse tutkimukseesi sopivat termit.

Myös liika abstraktius ja näennäinen konkreettisuus hämmentävät. Lue lisää täältä.