Omistusliite

Tarkista, onko omistusliitettä (minun kirjani, hänen kirjoittamansa kirja) käytetty oikein ja johdonmukaisesti. Omistusliitteet ovat -ni, -si, mme, -nne ja kolmannessa persoonassa -nsa tai yleisempi vokaalinpidentymä + n.

Omistusliite viittaa lauseen tekijään, jonka pitää olla lauseessa näkyvissä. Siksi passiivilauseessa ei voi olla “tekijätahoon” viittaavaa omistusliitettä.

Luen tenttiin osoittaakseni osaamistani.
Opiskelijat lukevat tenttiin osoittaakseen osaamistaan.

Tenttiin luetaan osoittaakseen osaamistaan. (passiivilause)

Kolmannen persoonan muodot vaativat aina rinnalleen myös possessiivipronominin (minun, sinun jne.).

Opiskelija ja ohjaajansa professori X. 
Opiskelija ja hänen ohjaajansa professori X.

Huomaa myös ero:

Matti tarkisti tekstinsä. (= Matti tarkisti oman tekstinsä.)

Matti tarkisti hänen tekstinsä. (= Matti tarkisti jonkun toisen henkilön tekstin.)

“Oma”-sanaa ei useimmiten tarvitse käyttää omistusliitteen lisänä, jos omistussuhdetta ei haluta korostaa tai jos omistaja käy ilmi muutenkin.

Tutkimuspäiväkirja auttaa kirjoittajaa jäsentämään omia ajatuksiaan.

“Teimme omista unelmistamme totta, kun saimme viimein artikkelin julkaistua”, totesi tutkimusryhmän johtaja.

Teoksessaan kirjailija kuvaa omaa itseään omassa ajassaan.

mm