Numeroilmaus

Tarkista, ovatko tekstissä esiintyvät numerot tai niiden päätteet kelvollisia. Suomen kielessä kaikki luvun osat taipuvat. Tarkista luvun taivutuspäätteet.

Lauseen osana ja yhteen ja erikseen kirjoitettaessa numeroilmaukset käyttäytyvät kuten kokonaiset sanat.

31.lokakuuta 

31. lokakuuta (vrt. 31.10.)

Tekstissä luvut yhdestä kymmeneen kirjoitetaan yleensä kirjaimin. Jos tekstissä on paljon erilaisia ja täsmällisiä numeroilmauksia, ne voidaan merkitä numeroin. Luvut merkitään numeroin, jos niihin liittyy mittayksikön tunnuksia, esimerkiksi 5 €. Mittayksikkö erotetaan välilyönnillä. Desimaalin merkkinä on suomen kielessä tavallisesti pilkku.

Myös lyhyet tasaluvut sata, tuhat, miljoona ja miljardi kirjoitetaan yleensä kirjaimin. Kuitenkin jos ne tarkoittavat täsmällistä lukumäärää, ne kirjoitetaan numeroin, esimerkiksi Kyselyyn vastasi yhteensä 1 000 opiskelijaa.

Luvut jaksotetaan lopusta päin, esimerkiksi 5 292 777 asukasta. Vuosia tai desimaaliosan numeroita ei kuitenkaan jaksoteta, esimerkiksi vuonna 2005, yksi euro on 5,94573 vanhaa markkaa.

Numeroin merkittyjä lukuja ei kannata kirjoittaa tekstiin peräkkäin. Vertaa esimerkiksi ilmauksia Salissa oli klo 15 150 kuulijaa. Kello 15 salissa oli 150 kuulijaa.