Tilastokieli

Tarkista, kuvaatko itse ilmiötä vai sitä esittävää tilastokuviota.

Tilastot ovat keskeinen tapa esittää tietoa, ja ne vaikuttavat myös kielenkäyttöön; ilmiöiden kuvaamiseen käytetään sanoja, jotka tosiasiassa kuvaavatkin ilmiöitä havainnollistavia tilastokuvioita. Tällainen kuvailmausten käyttö on jo niin tavallista, että osa niistä ei tunnu enää kuvalta lainkaan, esimerkiksi ”alkoholin kulutus nousee edelleen” on monista yhtä luonteva ilmaus kuin ”kulutus kasvaa”.  Aina näin ei kuitenkaan ole.

Mieti, kuvaatko ilmiötä vai kuvaajaa ja valitse ilmaukset sen mukaisesti.

Vanhempainrahan käyttäminen on noussut isien keskuudessa.

Vanhenpainrahan käyttäminen on lisääntynyt/yleistynyt isien keskuudessa. 

Yhä useampi isä käyttää vanhempainrahaa.
Opiskelijoiden oppimistulokset olivat madaltuneet.  Opiskelijoiden oppimistulokset olivat heikentyneet.

Esitysgrafiikka saattaa houkuttaa kirjoittajaa myös käyttämään hieman kankeita paikallissijaisia ilmauksia:

Matematiikan opiskelijoissa on enemmän pääaineen vaihtajia kuin oikeustieteen opiskelijoissa. 
Matematiikan opiskelijoilla pääaineen vaihto on yleisempää kuin oikeustieteen opiskelijoilla.

Yllä olevat ilmaukset ovat kieliopillisesti korrekteja, mutta silloin, kun puheenaiheena on taulukon sijaan itse ilmiö, asian voisi ilmaista muulla tavoin:

Matematiikan opiskelijat vaihtavat pääainetta useammin kuin oikeustieteen opiskelijat.

Paikallissijan sisältävät ilmaukset voivat myös tehdä ilmauksesta epämääräisen tai esineellistävän:

Masennuksen hoito opiskelijoilla kaipaa tehostusta. 
Opiskelijoiden masennusta tulisi hoitaa tehokkaammin.
Opiskelijat tarvitsisivat tehokkaampaa masennuksen hoitoa. 

Paikallissijainen ilmaus voi kummuta myös vieraskielisen tekstin mallista. Lue anglismeista lisää esim. täältä.