Puhekieli

Arkikieliset sanat ja puhekieliset virkerakenteet eivät kuulu huoliteltuun asiatyyliin ja hyvään tieteelliseen tekstiin:

Kirjoittajan kannattaa miettiä jo silloin, kun suunnittelee tekstiään, että minkälainen lukija tekstillä tulee olemaan.
Kirjoittajan kannattaa ottaa huomioon lukijansa jo tekstin suunnitteluvaiheessa.

Vaikka sana tuntuukin itselleen tutulta ja yksinkertaiselta, ainakin arkielämässä, niin silti kun sitä rupeaa tarkemmin pohtimaan niin tajuaakin, että sen ymmärtäminen ei olekaan niin helppoa.
Vaikka jokin sana tuntuisikin kirjoittajasta tutulta arkikielen sanalta, tieteellisessä tekstissä sanan tai termin ymmärtäminen ei välttämättä olekaan niin yksinkertaista.
 
Jotkut tutkijat ovat koittaneet selvittää…
Muutamat tutkijat ovat yrittäneet selvittää…

Puhekielessä yleiset affektiset (tunnepitoiset) ilmaukset eivät kuulu tieteelliseen tekstiin. Vältä myös turhaa arvottamista ja ylisanoja.

Ei voi olla totta! Etteikö muka tieteellisessä tekstissä saisi olla huudahduksia!

Kinnunen käsittelee artikkelin kirjoittamiseen liittyviä asioita uskomattoman monipuolisesti ja taitavasti.
Kinnunen käsittelee artikkelin kirjoittamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.
 
Tutkimusaineisto paljastaa, että kömpelö substantiivitauti on pesiytynyt hallintoalan teksteihin. 
Tutkimusaineistosta käy ilmi, että hallintoalan tekstit sisältävät runsaasti substantiivityylisiä ilmauksia.

Huomaa, että jotkin sanat saattavat herättää negatiivisia mielikuvia.

Vaikeinta on hoitaa lihavia ihmisiä.

Vaikeinta on hoitaa huomattavasti ylipainoisia ihmisiä.

Metaforien (kielikuvien) käyttöä kannattaa harkita tarkkaan, sillä kömpelö (tai jopa virheellinen) metafora tieteellisessä tekstissä on karkea tyylirikko.

Kirjoittaminen on kuin ruusuilla tanssimista.

Tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja tuloksissa on porsaan mentävä reikä.
Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja tulokset ovat epäjohdonmukaisia.