Yhdysmerkki

Ks. myös Ajatusviiva ja Viivapulma.

Yhdysmerkki on lyhyt viiva, “tavuviiva”, joka on tietokoneen ASCII-näppäimistössä. Sitä käytetään

  • tavumerkkinä
  • yhdyssanan osien rajalla, esim. vaihto-opiskelija, tasa-arvo
  • hahmotusapuna, esim. tango-ilta vrt. tangoilta
  • erisnimissä, esim. Ruotsin-matka, lama-Suomi, Finlandia-talo
  • vierassanoissa, esim. grunge-musiikki, Laphroaig-viski (mutta internetlähteet)
  • sanoissa, joissa on numero, kirjain tai merkki, esim. 18-vuotiaat, A-luokka
  • sanoissa, joissa on lyhenne, esim. MM-kisat, MS-tauti, tv-ohjelma
  • rinnasteisissa yhdyssanoissa, esim. viritin-vahvistin, kahvila-ravintola; Nummi-Pusula, Helsinki-Vantaa, Papua-Uusi-Guinea
  • yhdyssanoissa, joista yhteinen osa on jätetty toistamatta, esim. syntymäaika ja -paikka, etu- ja sukunimi, Itä- ja Pohjois-Suomi, postinumero ja -toimipaikka.

Edellä olevissa esimerkeissä yhdysmerkkiä EI eroteta välilyönnillä. Sen sijaan sanaliitoissa, joissa yhdyssanan alkuosa on kahdesta tai useammasta osasta muodostuva sanaliitto, yhdysmerkki erotetaan välilyönnillä sanaliitosta:

avaimet käteen -periaate, “laissez faire” -asenne, hands free -toiminto, Tuntematon sotilas -romaani, pro gradu -tutkielma
 Kaveria ei jätetä -kampanja, New Yorkin -lento, BMW Z4 Coupé -malli, Cesium 134 -pitoisuus.

HUOM! Ole tarkkana! Tekstinkäsittelyohjelma ei tunne erilaisten viivojen käyttötapoja ja saattaa “korjata” asiallisesti kirjoitetut yhdysmerkit väärin ajatusviivoiksi erityisesti tämäntyyppisissä ilmauksissa.

Jos siis yhdysviivaa edeltävä osa on kirjoitettu yhteen, yhdysviivakin kirjoitetaan ilman välilyöntiä.

Itä-Suomi-projekti, A4-kokoinen arkki, E4-tie, G8-maat,

Yhdeksi sanaksi katsotaan myös sellaiset ilmaukset, joissa esimerkiksi nimiä on yhdistetty toisiinsa yhdysmerkin avulla. Alla olevassa esimerkissä sanan malli edessä ei tästä syystä ole välilyöntiä:

Ramsey-Cass-Koopman-malli

Yhdysmerkki rivin lopussa

Jos yhdyssanan alkuosana oleva sanaliitto ja yhdyssanan loppuosa joutuvat eri riveille, yhdysmerkki seuraa loppuosaa:

avaimet käteen
 -periaate

“laissez faire”
 -asenne

BMW Z4 Coupé
 -malli

Sen sijaan sanoja, joissa on numero, kirjain tai muu merkki (18-vuotiaat, A-luokka) ei jaeta eri riveille ollenkaan. Automaattitavutus ei tunne tätä asiaa.

Automaattitavutuksen voi Wordissa poistaa näin: Työkalut > Kieli > Tavutus > merkintä pois kohdasta “tavuta asiakirja automaattisesti”. Tavutusvihje annetaan käskyllä CTRL + yhdysmerkki.

MS Word -tekstinkäsittelyohjelman voi pakottaa pitämään sekä sanaliiton osat että yhdysmerkin ja perusosan erottamattomina. Sidottu sanaväli tehdään käskyllä CTRL + SHIFT + välilyönti. Näin esimerkiksi ilmaus 3 000 euroa pysyy jakamattomana, vaikka se joutuisikin rivin loppuun.

Vastaavasti sidottu yhdysmerkki tehdään käskyllä CTRL + SHIFT + yhdysmerkki. Näin esimerkiksi ilmaus 18-vuotias pysyy koko ajan jakamattomana.

Älä sekoita yhdysmerkkiä ajatusviivaan.