Sijapääte

Tarkista sijapäätteen käyttö. Kun lyhenteitä, merkkejä tai numeroilmauksia käytetään tekstin osana, niihin lisätään lauserakenteen vaatima sijapääte, ellei taivutus käy ilmi seuraavasta sanasta (kuten alla olevan esimerkkilauseen lopussa).

Uusien opiskelijoiden tutustumistilaisuus kestää kello 15:een, ja se pidetään päärakennuksen 3. kerroksessa.

Partitiivissa (mitä, ketä?) ja illatiivissa (mihin, keneen?) laitetaan näkyviin pitkä vokaali, jos sanan vartalo päättyy samaan vokaaliin kuin millä sijapääte alkaa.

  • :ää (pykälää; ä+ä), km:iin (kilometriin; i+i)

Lyhenteisiin ja merkkeihin liitettävät päätteet

Jos sanaa on lyhennetty niin, että sen viimeinen kirjain on mukana, pääte lisätään suoraan sanan perään. Sama pätee lyhennesanoihin.

nron, Hgissä (perusmuoto Hki), Unicefille, tupoon

Jos sanan viimeinen kirjain ei ole lyhenteessä mukana, sijapääte lisätään kaksoispisteen jälkeen. Kaksoispistettä käytetään myös merkkien taivutuksessa. Huomaa, että monet kirjainlyhenteet voi taivuttaa kahdella eri tavalla.

km:jä (kilometrejä), ESR:oon tai ESR:ään (Euroopan sosiaalirahastoon tai Ee-äs-ärrään), §:issä 5 ja 6 (pykälissä)

Määrää ilmaisevista lyhenteistä ja merkeistä (kuten kg ja %) jää pois partitiivin pääte, ellei lauserakenne vaadi, että niihin liittyvä lukusanakin taipuu partitiivissa. Huomaa, että määrän voi ilmaista myös kirjaimin, jolloin lauserakenteen mahdollisesti vaatima partitiivin pääte on lisättävä numeroilmaukseen.

Veroaste on 40 % (neljäkymmentä prosenttia). Matkalaukku painaa 30 kg (kolmekymmentä kilogrammaa).
Vrt.
Veroaste lähestyy 40 %:a / 40:tä prosenttia (neljääkymmentä prosenttia). Matkalaukku ei saa painaa yli 30 kg:aa / yli 30:tä kilogrammaa (kolmeakymmentä kilogrammaa).

Perus- ja järjestyslukuihin liitettävät päätteet

  • Pääte otetaan luvun lopusta. Poikkeuksena luvut 11–19, joihin otetaan pääte aivan kuin sanasta puuttuisi loppuosa -toista (viide/ttä/toista = 15:ttä).
  • Järjestysluvussa näkyy päätteen lisäksi järjestysluvun tunnus: kolmannensada/nne/n = 300:nnen (vrt. kolmensada/n = 300:n). Vertaa samojen lukujen taivutusta eri taulukoissa.
  • Jos järjestysluku on ilmaistu roomalaisin numeroin, kuten hallitsijoiden nimissä, järjestysluvun tunnusta ei merkitä, vaan pelkkä sijapääte riittää (Kustaa III:lle).