Mitä on tieteellinen kirjoittaminen?

Tutkiminen ja kirjoittaminen kuuluvat yhteen. Tutkimus on monella alalla, varsinkin niin sanotuissa ihmistieteissä, pelkistetysti sanottuna kirjoitusprosessi. Sen päämäärä on ajattelun tulos, kirkastunut ydin niistä ajatuksista ja johtopäätöksistä, joita prosessin aikana on syntynyt.

Kirjoittaminen jäsentää ajattelua ja synnyttää uusia ideoita. Siksi kirjoittaminen on olennainen osa sekä opiskelua, tutkimusta että lopulta myös ammattitaitoa. Kirjoitustaitoa tarvitaan läpi työelämän: lähes kaikissa akateemisissa ammateissa laaditaan muistioita, virkakirjeitä, raportteja, tiedotteita tai suunnitelmia.

Kielijelpin kirjoitusviestinnän sivuilla keskitytään tieteellisen kirjoittamisen perusasioihin, kirjoitusprosessiin ja tekstin viimeistelyyn.

Kielijelppi lähestyy tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, koska Kielijelpin kirjoitusviestinnän tekijöiden tausta ja kokemus ovat laadullisen humanistisen tutkimuksen parissa. Sivustosta on toivottavasti kuitenkin iloa myös muunlaista tutkimusta tekeville.