Metatason linkkejä

RYHMÄTYÖSKENTELYSTÄ:

 • https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772261

Taitavaksi ryhmätyöskentelijäksi. Etenkin puhetta siitä mitä tulisi ottaa huomioon, jotta ryhmän kommunikaatio pelaisi onnistuneesti.

 • http://itll.colorado.edu/images/uploads/courses_workshops/geen1400/textbook/ch06teamwork_and_working_in_teams.pdf

Asiaa ryhmätyöskentelystä:

Tehokkaan tiimin huomioitava viisi elementtiä:

 1. Positiivinen keskinäisriippuvuus (oma onnistuminen on vahvasti linkittynyt ryhmän toiminnan onnistumiseen)
 2. Yksilön vastuu (jokaisella ryhmän jäsenellä on vastuu projektin loppuun viemisessä)
 3. Kannustava vuorovaikus (positiivinen ja tsemppaava palaute muille ryhmäläisille tehtävien tekemisestä ja heidän onnistumisistaan ryhmätyön eteenpäin viemisessä)
 4. Sosiaalisten taitojen asianmukainen käyttö (hyvin tärkeää ryhmätyössä, tuottaa hyvät suhteet ryhmäläisten kesken ja lisää tuottavuutta)
 5. Ryhmätyöskentelyn jalostaminen (ryhmän toiminta kaipaa reflektiota siitä kuinka ryhmällä menee, mitä voitaisiin tehdä paremmin jne., toiminta ei vain tapahtu itsestään tehokkaasti)

Ryhmän muotoutumisen vaiheet (kaksi eri mallia selitettyinä). Ryhmä ei muodostu siitä, että siihen nimitetään jokin määrä ihmisiä, vaan se muokkautuu eri vaiheiden kautta ajan kanssa. Parhaimmillaan päästään tilanteeseen, jossa syntyy synergiaa jäsenien välille.

Ryhmän jäsenten roolit. Toimivuuden kannalta voi olla mielekästä ottaa tai antaa muotoutua erilaisten roolien ryhmän jäsenille. Roolit voidaan myös määrittää ja sopia niiden vaihtamisesta esimerkiksi viikoittain, jolloin kaikki oppivat jotain uutta ryhmätyöskentelystä. Tässä mainittuja rooleja olivat ryhmän johtaja, “sihteeri/kirjaaja”, “sujuvoittaja” (varmistaa kaikkien äänen kuuluvuuden ja kokouksissa aikataulullisen etenemisen) sekä yhteyshenkilö, joka kommunikoi ryhmän ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ryhmätapaamisista. Viikoittaiset tapaamiset ovat hyvä keino pitää jokainen ryhmäläinen toiminnassa mukana sekä käydä läpi mahdollisia haasteita ja kysymyksiä tai tehdä uutta työnjakoa. Listattuna on myös tehokkaan tapaamisen tekijöitä.

Konfliktien ratkaisua. Ryhmätyön vahvuus ja haaste samaan aikaan on eri lähtökohdista tulevat ihmiset, joiden kommunikaatio voi sekä rikastuttaa että hankaloittaa työn etenemistä. On hyvä erottaa eteenpäin vievät väittelyt todellisista konflikteista, jotka vaativat ratkaisukseen proaktiivista otetta. Listattuna keinoja tähän.

 • http://www.eng.monash.edu/current-students/download/groupwork.pdf

Tämä artikkeli listaa ryhmätyöskentelyn etuja ja hyviä puolia sekä onnistuneen ryhmätyön osatekijöitä. Tässäkin käsitellään ryhmäytymisen vaiheet ja käydään kattavasti läpi erilaisia rooleja ryhmätyössä.

YKSILÖTASON TEHOKKUUDESTA

 • http://matt.might.net/articles/productivity-tips-hints-hacks-tricks-for-grad-students-academics/

Yksilötason työskentelyn tehokkuutta lisääviä vinkkejä (esim. kuinka välttää tyhjänpäiväistä nettisurffailua, missä työskennellä jne.)

 • http://calnewport.com/blog/

Blogi, jossa kirjoituksia erilaisista keskittymiseen ja parempaan työntekoon liittyvistä aiheista.

OPINNÄYTE-PROSESSISTA

 • http://www.gradutakuu.fi/

Vuoden tieteentekijäksi opiskelijoiden tsemppaajan ansioin palkitun filosofian tohtori Kimmo Svinhufvudin blogi, jossa laajasti käsitellään erilaisia gradun (tai muun opinnäytetyön) tekemiseen liittyviä haasteita ja kompastuskiviä. Mukana myös kirjoitusneuvoja. Ylläpitäjältä on myös ilmestynyt saman niminen kirja aiheesta.

 • http://thesiswhisperer.com/read-some-phd-student-blogs/

Lista jatko-opiskelijoiden henkilökohtaisista  tutkimuksen tekoon liittyvistä blogeista.