Raakaversion tekeminen

1.4. Tapaaminen

Päädyimme ryhmänä tutkimuskysymykseen ja jaoimme tehtävät kirjallisuuden etsijöille sekä tilasto-osuudesta huoleltiville.

5.4. Pidimme verkkotapaamisen Yammerin kautta, jossa keskustelimme ryhmänä kaikkien edistymisesti ja mahdollisista pulmista.

Kirjallisuusosion tekijöiden käyttämät työkalut:

Are Nikkinen

Reflektiota:

Etsin tutkimuskysymykseen liittyvää kirjallisuutta Google Scholarilla ja Ebscolla. Ensimmäisen käyttö oli huomattavasti jälkimmäistä yksinkertaisempaa. Etsin hakukoneista artikkeleita, jotka tutkivat maahanmuuttoasenteita alueellisuuden näkökulmasta. Etsin pääasiassa kvantitatiivisia artikkeleita. Lisäksi kirjoitin raakaversion pohjan ja pohdin tutkimuskysymystä. Jaoin tekemäni raakaversion Yammerissa ja osallistuin tapaamiseen kasvotusten ja Yammerissa. Liityin vihdoin One Noteen ja tutustuin sen käyttöön. Tutustuin myös Atlas-ohjelmaan ja Zoteroon.

 

Sanna Hentunen:

Ryhmämme työskentely lähti nopeasti käyntiin kahden lähitapaamisen jälkeen, ja saimme luotua yhteydenpitoryhmät niin Yammeriin kuin OneNoteenkin. Yammerin käyttö oli pitkälti uutta, mutta onnistuimme pitämään siellä seuraavan kokouksemme. Tutkimuskysymyksen hahmottamisen jälkeen etsin siihen suhtautuvaa teoriaa, jota voisimme hyödyntää tutkimuksen pohjana. OneNote toimi ideoiden vaihtokanavana ryhmämme välillä. Artikkeleita ja tutkimuksia etsin niin Ebscon, Nellin kuin Heldankin avulla, ja ensimmäinen näistä osoittautui ehdottomasti haastavimmaksi. Totesin myös, että kaikki relevantit tutkimukset tai artikkelit joita Ebscosta löysin, löytyi myös Nellin kautta huomattavasti helpommin. Artikkeleiden läpikäynti ja järjestely toimi Zoteroa käyttäen. Zoteron asentaminen ja sen käyttöön tutustuminen veikin lähes yhtä suuren ajan, kuin materiaalin läpikäynti. Kun ohjelman vihdoin ymmärsi, tuli kuitenkin olo että sen opettelu oli mahdollisesti erittäinkin hyödyllistä: Materiaalin tallennus ja järjestely toimi sen avulla huomattavan loogisesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *