Categories
Yleinen

Geologian ja geofysiikan työelämän tietopankki (HY)

Tämä työelämän tietopankki on blogisivusto, jossa esitellään Helsingin yliopiston geologian ja geofysiikan maisteriohjelman opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja alumnien urapolkuja (vuoteen 2017 saakka Geologian koulutusohjelma). Blogiin on koostettu tietoa toteutuneista opiskelijoiden harjoittelupaikoista vuosittain. Lisäksi on koottu geotieteiden kandiohjelman “Geologina työelämässä” -kurssilla tehtyjä informaatiohaastatteluja eri aloilta sekä opiskelijoiden harjoitteluraportteja (-2023) opintosuunnittain (HEG, PGC, PEG ja SEG) ja vuodesta 2023 alkaen Geologia ja geofysiikka koulutusohjelman alla.

Vuosittaiset tiedot harjoittelupaikoista on kerätty opiskelijoiden kirjoittamista harjoitteluraporteista. Sekä haastattelut että harjoitteluraportit on suojattu salasanalla, sillä ne on tarkoitettu vain opiskelijoiden käyttöön. Salasanan saat tarvittaessa yhteyshenkilöltä.

Työelämän tietopankista voi olla apua sinulle, joka mietit mitä geologi tai geofyysikko tekee työelämässä, mitkä ovat heidän tärkeimmät työtehtävänsä tai mitkä organisaatiot työllistävät heitä.

Ota yhteyttä, jos mielessäsi on jokin kehitysidea!

Yhteyshenkilö:

Mia Kotilainen (mia.kotilainen[at]helsinki.fi), PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), 00014 Helsingin yliopisto