Geoterminen energia

Geotermiseen energiaan liittyviä haastatteluja löytyy myös otsikon GTK alta (mm. Kaiu Piipponen), samoin Kansainvälisistä urista (Deirdre Clark)

Informaatiohaastatteluja 2022:

Teppo Arola, geoenergian johtava asiantuntija, GTK

Informaatiohaastatteluja 2021:

Jussi Rytkönen geologi St1