Uni:Nu 2013 – Sexualitet är mer än sex

Uni:Nu – heta möten mellan vetenskap och debatt. Du får träffa framstående experter och se de gnistor som uppstår när idéer och teorier möts.

Föreläsningarna hålls kl. 17.15-19.15 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 1, Fabiansgatan 33.

Kom med i diskussionen och följ oss i realtid här.

Sexualitet är mer än sex

15.10 SEXUALITETEN OCH NATUREN 

 • Lotta Sundström, professor
 • Mikael Fortelius, professor
 • Mikael Segerstråle, universitetslektor

29.10 SEXUALITETEN OCH SAMHÄLLET

 • Johanna Niemi, professor
 • Anna-Mari Vänskä, docent
 • Anna Rotkirch, forskningsprofessor, Väestöliitto

12.11 SEXUALITETEN OCH KONSTEN

 • Ebba Witt-Brattström, professor
 • Dan Sundell, konstkritiker
 • Andrea Reuter, filmvetare

26.11 SEXUALITETEN OCH KROPPEN

 • Malin Gustavsson, jämställdhetskonsult
 • Monica Ålgars,psykologie doktor
 • Dan Apter, överläkare

Kommentatorer Jens Berg, Pia Ingström, Philip Teir, Martina Harms-Aalto