1. Palvelujen käytön aloittaminen

UniSportin palveluihin voi tulla tutustumaan ilman ennakkoilmoittautumista. Tehdäkseen palveluihin varauksia tai maksaakseen palveluja internetissä asiakkaan tulee rekisteröityä palvelujen käyttäjäksi.

Keskustan, Kumpulan, Meilahden, Otaniemen, Töölön ja Viikin kampusten palvelut ovat avoinna kaikille 16 vuotta täyttäneille asiakkaille (ks. kohta Ikärajat).

Asiakkaat maksavat palveluista asiakasryhmäkohtaisesti sen mukaan, tukeeko jokin yliopisto tai muu yhteisö heidän liikkumistaan UniSportissa.

Asiakkaaksi rekisteröityminen

UniSportin asiakkaaksi voi rekisteröityä liikuntatilojen asiakaspalvelupisteissä tai puhelimitse. Asiakastietoja käytetään ainoastaan UniSportin toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteröitymällä asiakas hyväksyy nämä palveluehdot.

Asiakaspalvelupisteessä asiakkaalle voidaan luoda täydelliset asiakastiedot (sis. mm. nimi, syntymäaika, yhteystiedot, asiakasryhmä ja mahdollinen käyttäjätunnus internet-asiointia varten).

Puhelimitse voidaan luoda perustiedot varauksen tekemistä varten, mutta tietoihin ei voida liittää käyttäjätunnusta tai sellaista asiakasryhmätietoa, joka oikeuttaa tuettuihin tai alennettuihin hintoihin.

Saadakseen asiakastietoihinsa merkinnän tuettuihin tai alennettuihin hintoihin oikeuttavasta asiakasryhmästä, siitä tulee esittää todistus. Tämän jälkeen palveluja voi varata ja maksaa internetissä oman asiakasryhmän eduin.

UniSportin palveluita koskien syksyn lukuvuositarra/läsnäolotodistus on voimassa 31.1. saakka ja kevään lukuvuositarra/läsnäolotodistus 30.9. saakka.

Yliopistojen perustutkinto-opiskelijat:

 • opiskelijakortti, jossa voimassaoleva lukuvuositarra tai
 • voimassaoleva yliopiston myöntämä läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus
  tai
 • kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta + henkilöllisyystodistus

Yliopistojen jatko-opiskelijat:

 • jatko-opiskelijakortti, jossa voimassaoleva lukuvuositarra tai
 • voimassaoleva yliopiston myöntämä läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus

Muut päätoimiset opiskelijat:

 • opiskelijakortti, jossa voimassaoleva lukuvuositarra tai
 • voimassaoleva oppilaitoksen läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus

Yliopistojen työntekijät:

 • henkilökuntakortti tai
 • kirjallinen todistus palvelussuhteesta (UniSportin lomake yliopiston intranetissä), joka pyydetään omasta työyksiköstä tai
 • viimeisin palkkakuitti

Henkilöt, joilla on dosenttisopimus, apurahatutkijasopimus tai vierailevan tutkijan sopimus Helsingin yliopiston tai Aalto-yliopiston kanssa.

 • kirjallinen todistus (UniSportin lomake yliopiston intranetissä). Todistus pyydetään omasta yksiköstä/laitokselta

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston eläkeläiset, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa siviilipalvelusta tai työharjoittelua suorittavat:

 • kirjallinen todistus (UniSportin lomake yliopiston intranetissä). Todistus pyydetään henkilöstöosastolta tai työyksiköstä, jossa suorittaa palvelusta/harjoittelua.

Em. todistusten tulee olla voimassa palvelun käytön (esim. kausikortin voimassaoloajan, yksilöpalvelun tai kurssin) alkaessa, jotta asiakas saa palvelun tuettuun tai alennettuun hintaan. Asiakkaan tulee pyydettäessä esittää todistus muutoinkin kuin asiakastietojen rekisteröintivaiheessa.

JOO-opiskeluoikeuden omaavien kausikortin hinta määräytyy kotiyliopiston perusteella.