Henkilöt

Johanna Lilius

Johanna Lilius on vanhempi tutkija Aalto yliopistossa. Lilius on julkaissut laajasti tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita ja kirjoja kaupunkisuunnittelun ja asumisen tutkimuksen kentällä. Hän tutkii hankkeessa erityisesti sosiaalisen inkluusion toteuttavuutta rantojen kehittämisessä.

Johanna Lilius is a senior scientist at Aalto university. Lilius is currently the PI of both national and EU funded projects, and has published in high-impact journals and books within the fields of housing and urban planning. In this project she is particularly interested in the feasibility of social inclusion on the waterfront.

Tommy Lindgren

Arkkitehti Tommy Kaj Lindgren toimii kaupunkisuunnittelun lehtorina Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella, lisäksi hän toimii myös suunnittelijana ja kriitikkona. Tutkijana hän on keskittynyt suunnittelun ja rakentamisen välineisiin, ja näiden merkityksiin.
Architect Tommy Kaj Lindgren works as a lecturer in Urban Design at Aalto University’s Department of Architecture. He also works as a designer and critic, and as a researcher, he has focused on the tools of design and construction.

Katriina Rosengren

Katariina Rosengren työskentelee tällä hetkellä väitöskirjatyönsä parissa, joka käsittelee erilaistuvaa naapurustotyytyväisyyttä tiheästi asutuilla asuinalueilla.  Hänellä on laaja kokemus työskentelystä kansallisissa tutkimushankkeissa. Kestävien kaupunkien tutkimuksen ohella Rosengren on työskennellyt myös kaupunkisuunnittelijana. 

Katriina Rosengren works as a researcher in the Department of Social Research, Faculty of Social Sciences at the University of Turku, Finland.  She is also a visiting researcher at the Institute for Health and Welfare and a doctoral candidate at the School of Arts, Design, and Architecture, Aalto University, Finland.  Alongside research, she also works as an urban planner.

Hannu Ruonavaara

Hannu Ruonavaara työskentelee sosiologian professorina Turun yliopistossa. Professori Ruonavaara on tutkinut asunto- ja kaupunkipolitiikkaa 1980-luvun lopulta lähtien vertailevista, historiallisista ja teoreettisista näkökulmista keskittyen viime aikoina asumisen segregaatiopolitiikkaan, asuntopolitiikan muutokseen ja naapurisuhteisiin.

Hannu Ruonavaara is a professor of Sociology in the Department of Social Research, Faculty of Social Sciences at the University of Turku, Finland.  He is also a guest professor at the Institute of Housing and Urban Research (IBF), Uppsala University, Sweden and editor of the journal Housing, Theory and Society.  He has researched housing and housing policy from the end of the 1980s comparatively, historically and theoretically, focusing recently on segregation policies, changes in housing policy and neighbourhood themes.

Jani Vuolteenaho

Jani Vuolteenaho on vastanimitetty yliopistonlehtori Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun (USP) maisteriohjelmassa. Vuolteenahon tutkimus käsittelee kaupunkeja poliittis-taloudellisten muutosprosessien polttopisteinä, kaupunkien ja kaupunkitilojen ”brändäystä” sekä urbaaneja sosiaalis-kulttuurisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä

Jani Vuolteenaho is a newly-appointed University Lecturer of the Master’s Programme in Urban Studies and Planning, a joint programme between the University of Helsinki and Aalto University. His research is specialized in cities as the focal points of political-economic transitions, urban “imagineering”, and related socio-cultural justice issues

Juho Kauppi

Juho Kauppi toimii tutkimushankkeessa assistenttina Helsingin yliopiston päässä 1.3. – 31.8.2023.

Juho Kauppi is a research assistant for the project at the Univesity of Helsinki 1.3. – 31.8.2023.

Vieraat

Jarkko Rasinkangas

Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen erikoistutkija