Opetus 2023-2024

Uskontotiedettä voi opiskella sekä humanistisessa että teologissa tiedekunnassa. Humanistisessa tieteenala kuuluu Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan. Teologisessa se on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa sekä maisteriohjelmaa. Muiden tieteenalojen opiskelijat voivat suorittaa uskontotieteen valinnaisten opintojen kokonaisuuden 15 ja 30 op:n laajuisina.

Uskontotieteen opintosuunnassa humanistisessa tiedekunnassa on mahdollista suuntautua myös evankelis-luterilaisen uskonnon opettajaksi suorittamalla aineopinnot (60 op) kyseisen linjan tutkintovaatimusten mukaan. Katso lisätietoja Sisusta ja Opiskelijan ohjeista.

 

Uskontotieteen opetus 2023-24 (sivu päivittyy)

HUOM.! Kaikki tällä sivustolla olevat opetustiedot ovat epävirallisia. Tarkista aina tiedot Sisusta sekä kurssisivuilta.

Kurssien korvaavuuksista muiden kuin ilmoitettujen opintojaksojen osalta on sovittava erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Teologisen tiedekunnan koulutusohjelmien opetustarjonta löytyy kokonaisuudessaan täältä (kandi) ja täältä (maisteri).

Syksy 2023

I periodi

TUK-105 Uskontotieteen perusteet, Heikki Pesonen ja Alexandra Bergholm

KUKA-US210/KUKA-EF219 Etnografisen tutkimuksen menetelmät, Pia Olsson

KUKA-US211 Tekstitutkimuksen menetelmät, Alexandra Bergholm (myös verkkokurssina)

KUMA-301 Orientaatio kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan, Talvikki Ahonen

KUMA-US304 / TUM-3243 / TUM-3244 Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen, Titus Hjelm

KUMA-US304 / TUM-3243 Lukupiiri: islamilaisperäiset uudet uskonnolliset liikkeet, Teemu Pauha

KUMA-US305 Tutkielmaseminaari, Alexandra Bergholm (koko lukuvuoden)

TUM-3108 Tutkielmaseminaari, Katja Valaskivi (koko lukuvuoden)

TUM-3108 Tutkielmaseminaari, Terhi Utriainen (koko lukuvuoden)

TUM-3108 / ALKU-306 Tutkielmaseminaari: Islamilainen teologia, Ilkka Lindstedt (koko lukuvuoden)

II periodi

TUK-2501 Maailman uskontoperinteet, Terhi Utriainen ja muita

KUKA-US207 Islamin monimuotoisuus, Teemu Pauha

KUKA-US208 Maallistumisen sosiologiaa, Titus Hjelm

KUKA-US208 / TUK-2504 Mistä puhumme, kun puhumme buddhalaisuudesta?, Ville Husgafvel

KUKA-US216 Yliluonnollinen kokemus, Heikki Pesonen

KUKA-US213 / TUK-203 Proseminaari, Alexandra Bergholm (jatkuu III periodille)

TUK-203 / KUKA-US213 Proseminaari, Heikki Pesonen (jatkuu III periodille)

KUMA-US304 / TUM-3242 Uskonto ja politiikka 2010- ja 2020-lukujen Suomessa, N.N. ja Jere Kyyrö

Kevät 2024

III periodi

TUK-2501 Avoin yo: Maailman uskontoperinteet, Mira Karjalainen (verkkokurssi)

TUK-2503 Uskontotieteen lähestymistapoja, Teemu Taira ja muita

KUKA-US213 / TUK-203 Proseminaari, Alexandra Bergholm (jatkoa II periodilta)

TUK-203 / KUKA-US213 Proseminaari, Heikki Pesonen  (jatkoa II periodilta)

TUK-203 / KUKA-US213 Proseminaari, Teemu Taira (jatkuu IV periodille)

TUK-203 Proseminaari, islamilainen teologia, Teemu Pauha  (jatkuu IV periodille)

KUKA-US218 Hinduism past and present: Text and film analysis methods, Xenia Zeiler

KUMA-US304 ”Cults” in context: New religious movements in theory and practice, Alexandra Bergholm ja Teemu Pauha

KUMA-US304/TUM-3242 Dynamics of Religion, media, and technology, Katja Valaskivi

TUM-3241 Uskontotieteen ajankohtaiset tutkimuskeskustelut, Terhi Utriainen (alkaa 9.2., jatkuu IV periodille)

TUM-3243 Uskontotieteen erityiskysymyksiä I: Uskonto, terveys ja medikalisaatio, Maija Butters ja muita

TUM-3244 Ääriajattelu ja uskonto, Niko Pyrhönen

IV periodi

TUK-105 Avoin yo: Uskontotieteen perusteet, Mira Karjalainen (verkkokurssi, alkaa 9.4.)

KUKA-US206 Avoin yo: Tietäjät, loitsut ja taikuus Suomessa ja Karjalassa, Karolina Kouvola ja muita

KUKA-US208 Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusteet, Tiina Hyyppä

KUKA-US216 Cognitive science of religion: an introduction to religion and methods, Niko Berg

KUMA-US302 Uskonto arjessa, Terhi Hannola ja Elsa Salonen

KUMA-US309 Uskontotieteen klassikot (verkkokurssi), Alexandra Bergholm

TUM-3241 Uskontotieteen ajankohtaiset tutkimuskeskustelut, Terhi Utriainen (jatkoa III periodilta, päättyy 5.4.)

TUM-3242 Uskonto julkisuudessa: Ateismi mediassa ja populaarikulttuurissa, Teemu Taira (intensiivikurssi)

TUM-3243 Russian Christianity: History, Ideology, Culture, Igor Mikeshin