Tutkintovaatimukset 2023-2026

Uskontotiedettä voi opiskella humanistisessa tiedekunnassa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa. Teologisessa tiedekunnassa uskontotiede kuuluu Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan ja maisteriohjelmaan.

HUOM.! Tällä sivulla on listattu tutkintovaatimukset ainoastaan uskontotieteen osalta uuden 2023-2026 OPS:n mukaisesti. Kandidaatintutkinnon kokonaislaajuus on 180 op ja maisterintutkinnon 120 op. Katso muut tutkintoihin kuuluvat opinnot Sisusta ja Opiskelijan ohjeista.

Tarkista kaikki tiedot aina Sisusta sekä Opiskelijan ohjeista!

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa uskontotieteen tutkintovaatimuksiin kuuluvat koulutusohjelman yhteiset perusopinnot (30 op) sekä uskontotieteen aineopinnot (60 op)

KUKA-100 Perusopinnot (pakollinen) 30 op

KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi

KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät

KUKA-103 Alue, yhteiskunta ja ympäristö

KUKA-109 Kulttuurien tutkimuksen teoriat

KUKA-111 Kulttuurien tutkimus käytännössä

KUKA-112 Perinne, muutos ja jatkuvuus

Uskontotieteen opintosuunnan aineopinnot 60 op

Pakolliset

TUK-105 Uskontotieteen perusteet (Heikki Pesonen)

TUK-2501 Maailman uskontoperinteet (Terhi Utriainen)

TUK-2503 Uskontotieteen lähestymistapoja (Teemu Taira)

 Valitse seuraavista opintojaksoista neljä

KUKA-US206 Kansanomainen uskonnollisuus (Alexandra Bergholm)

KUKA-US207 Uskonnollinen monimuotoisuus (Titus Hjelm)

KUKA-US208 Uskonto ja yhteiskunta (Heikki Pesonen)

KUKA-US216 Uskonto ja yksilö (Heikki Pesonen)

KUKA-US217 Uskonto historiassa (Alexandra Bergholm)

KUKA-US218 Uskontotieteen valinnainen opintojakso (Alexandra Bergholm)

Pakolliset

KUKA-EF219 Etnografisen tutkimuksen menetelmät (Pia Olsson)

KUKA-US211 Tekstitutkimuksen menetelmät (Alexandra Bergholm)         

KUKA-US213 Proseminaari (Seminaarien ohjaajat)

KUKA-US214 Kandidaatintutkielma

KUKA-US215 / KUKA-202 Työharjoittelu TAI Työelämäopinnot (Alexandra Bergholm)

Kypsyysnäyte 0 op

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa on mahdollista suorittaa evankelis-luterilaisen uskonnon opettajan aineenhallintaan kuuluvat opinnot. Evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopettajalinjan opintoihin kuuluvat teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (30 op), kulttuurien tutkimuksen perusopinnot (30 op) sekä opettajan aineopinnot (45 op).

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 30 op

TUK-101 Eksegetiikan perusteet

TUK-102 Kristinuskon historian perusteet

TUK-103 Käytännöllisen teologian perusteet

TUK-104 Systemaattisen teologian perusteet

TUK-105 Uskontotieteen perusteet

TUK-1001 Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 30 op

Pakolliset

KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi

KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät

KUKA-103 Alue, yhteiskunta ja ympäristö

KUKA-109 Kulttuurien tutkimuksen teoriat

KUKA-111 Kulttuurien tutkimus käytännössä

KUKA-112 Perinne, muutos ja jatkuvuus

Evankelis-luterilaisen uskonnon opettajan aineopinnot 45 op

TUK-2501 Maailman uskontoperinteet

KUKA-US207 Uskonnollinen monimuotoisuus

KUKA-US213 Proseminaari

KUKA-US214 Kandidaatintutkielma

KUKA-US215/KUKA-202 Työelämäjakso

KUKA-US230 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineenhallinta (20 op)

 

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa tieteenalan syventäviä opintoja tulee suorittaa vähintään 75 op.

KUMA-US300 Syventävät opinnot, uskontotiede 75 op

Pakolliset

KUMA-301 Orientaatio Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan

KUMA-US302 Uskonto arjessa (Terhi Utriainen)

TUM-3242 Uskonto julkisuudessa (Teemu Taira)

KUMA-US309 Uskontotieteen klassikot (Alexandra Bergholm)

KUMA-US310 Syventävä erikoistumisalue I (Titus Hjelm)

Valitse kaksi

TUM-3241 Uskontotieteen ajankohtaiset tutkimuskeskustelut (Terhi Utriainen)

KUMA-US304 Uskontotieteen teemakurssi (Alexandra Bergholm)                  

KUMA-US311 Syventävä erikoistumisalue II (Titus Hjelm)

TUM-3243 Uskontotieteen erityiskysymyksiä I (Katja Valaskivi)

TUM-3244 Uskontotieteen erityiskysymyksiä II (Terhi Utriainen)

KUMA-US322 Tutkimuksen analyysi (Titus Hjelm)

Tutkielmaopinnot

KUMA-US305 Tutkielmaseminaari (seminaarien vetäjät)

KUMA-800 Syventävä tutkielma

Kypsyysnäyte 0 op

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa uskontotieteen tutkintovaatimuksiin kuuluvat koulutusohjelman yhteiset perusopinnot (30 op) sekä teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot (55 op).

Katso lisätietoa tutkintorakenteesta Opiskelijan ohjeista.

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa tieteenalan syventäviä opintoja tulee suorittaa 70 op.

Katso lisätietoa tutkintorakenteesta Opiskelijan ohjeista.

 

Uskontotieteen valinnaisen opintokokonaisuuden muiden tieteenalojen opiskelijoille voi suorittaa 15 tai 30 op:n laajuisina. Kokonaisuudet ovat tarjolla sekä kandi- että maisteritasoisina.

Valinnainen opintokokonaisuus Evankelisluterilainen uskonto toisena opetettavana aineena (60 op) sisältää aineopinnot (KUKA-US2300, 30 op) sekä teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (TUK-1000, 30 op).

KUKA-US510, KUKA-US520 Uskontotieteen opintokokonaisuus 15-30 op

Pakollinen

TUK-105 Uskontotieteen perusteet

Valinnaiset

TUK-2501 Maailman uskontoperinteet

TUK-2503 Uskontotieteen lähestymistapoja

KUKA-US206 Kansanomainen uskonnollisuus

KUKA-US207 Uskonnollinen monimuotoisuus

KUKA-US208 Uskonto ja yhteiskunta

KUKA-US216 Uskonto ja yksilö

KUKA-US217 Uskonto historiassa

KUKA-US218 Uskontotieteen valinnainen opintojakso

 

KUMA-US308 Uskontotieteen valinnainen opintokokonaisuus 15 op  

Pakollinen

KUMA-US309 Uskontotieteen klassikot

Valitse kaksi

KUMA-US302 Uskonto arjessa

TUM-3242 Uskonto julkisuudessa

TUM-3241 Uskontotieteen ajankohtaiset tutkimuskeskustelut

KUMA-US304 Uskontotieteen teemakurssi