Aiheeseen liittyvät projektit

Fokus
Kävimme tutustumassa 19.2.2018 Jyväskylän yliopiston Fokus-projektiin ja esittelimme Fokuksen työryhmälle Väiski-projektia ja sen tavoitteita. Yhteinen teemamme on ääntämisen opettaminen.
Voit tutustua projektiin (englanniksi) tästä linkistä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/fokus

DigiTala
”DigiTala on poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää tietokoneavusteinen suullisen kielitaidon koe lukion päättövaiheeseen.”
Lisätietoja DigiTalasta löydät tästä linkistä: https://blogs.helsinki.fi/digitala-projekti/

Lukki
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtama lukion kieltenopetuksen kehittämishanke, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.
Lisätietoja Lukista löydät hankkeen verkkosivulta ja Facebook-sivulta:
www.lukkiverkosto.fi
www.facebook.fi/lukkiverkosto