Väiski-projektin symposium

Väiski-projektiin liittyviä symposium järjestetään 21.5. – 22.5.18. Kerromme aiheesta blogissa, kun tapahtuman tiedot täsmentyvät.

Artikkeli Väiski-projektista Tempus-lehdessä 17.1.2018

Tempus-lehden (Suomen kieltenopettajien liiton julkaisema) vuoden 2018 ensimmäinen julkaisu sisältää artikkelin Väiski-projektista. Artikkelissa kuvaillaan mm. projektin tavoitteita ja yhteiskunnallista merkitystä sekä pyydetään kieltenopettajia osallistumaan projektin ensimmäiseen kyselyyn, jonka perusteella voimme kehittää kieltenopettajille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja.

Osallistu kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85779/lomake.html

VÄISKI-projektin esittely

Suullisen kielitaidon opetuksen kehittämishanke

Eri kieliä laajasti kattava hanke kehittää tutkimusperustaisia koulutuksen toimintamalleja kotimaisille ja kansainvälisille koulutuskentille. Fokuksessa ovat vuorovaikutus ja ääntäminen suullisen kielitaidon keskeisinä elementteinä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat, valmistuneet ja kentällä jo toimivat opettajat kaikilta koulutuksen tasoilta. Hankkeen tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus, joka on käytettävissä sellaisenaan tai soveltuvin osin missä tahansa koulutuskontekstissa suullisen kielitaidon työstämiseen.

Lisätiedot:
Hankkeen johtaja
Professori Sanna-Kaisa Tanskanen
Helsingin yliopisto
sanna-kaisa.tanskanen(at)helsinki.fi

Koordinaattori (ääntäminen kieltenopetuksessa)
Päivi Virkkunen
Helsingin yliopisto
paivi.virkkunen(at)helsinki.fi

Koordinaattori (vuorovaikutus kieltenopetuksessa)
Lasse Ehrnrooth
Helsingin yliopisto
lasse.ehrnrooth(at)helsinki.fi