Fonetiikkaa kahdessa tunnissa – osallistu uudelle verkkokurssille!

Tarjoamme kaikille kieltenopettajille mahdollisuuden osallistua uudelle, ääntämisen opetusta tukevalle verkkokurssille! Kurssi tarjoaa tietoa sujuvasta ääntämisestä, fonetiikan ja ääntämisen yhteydestä sekä tarjoaa vuorovaikutteisia teoriasisältöjä ja harjoituksia, joista saa vinkkejä myös omaan opetukseensa. Kurssilla kieltenopettajia kannustetaan jakamaan kokemuksiaan ja tätä varten tarjotaan turvallinen keskusteluympäristö muiden kurssille osallistuvien opettajien kanssa.

Aiemmin tänä vuonna VÄISKI teki kyselytutkimuksen kieltenopettajien kokemuksista ääntämisen opetuksesta ja sen perusteella verkkokurssin sisällöksi valikoitui kaksi ääntämisen kannalta tärkeää foneettista osa-aluetta: foneettinen IPA-aakkosto ja puheen prosodia (esim. intonaatio ja painotus). Suoritettuaan verkkokurssin osallistuja vastaa lyhyeen kyselyyn ja näin saatujen tulosten avulla selvitetään, millaiset materiaalit ja opetuskeinot tukevat parhaiten ääntämisen opetusta. Kurssi tehdään osana VÄISKI-hanketta ja sen tuloksista valmistuu pro gradu -tutkielma. Lisäksi tulosten perusteella kehitetään laajempaa virtuaalista oppimisympäristöä.

Muokattu 29.10.2018

Kurssi on päättynyt, kiitos kaikille osallistujille! Kerromme myöhemmin syksyllä lisää kurssista ja sen pohjalta tehdystä pro gradu -tutkimuksesta.