VÄISKI-projektin esittely

Suullisen kielitaidon opetuksen kehittämishanke

Eri kieliä laajasti kattava hanke kehittää tutkimusperustaisia koulutuksen toimintamalleja kotimaisille ja kansainvälisille koulutuskentille. Fokuksessa ovat vuorovaikutus ja ääntäminen suullisen kielitaidon keskeisinä elementteinä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat, valmistuneet ja kentällä jo toimivat opettajat kaikilta koulutuksen tasoilta. Hankkeen tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus, joka on käytettävissä sellaisenaan tai soveltuvin osin missä tahansa koulutuskontekstissa suullisen kielitaidon työstämiseen.

Lisätiedot:
Hankkeen johtaja
Professori Sanna-Kaisa Tanskanen
Helsingin yliopisto
sanna-kaisa.tanskanen(at)helsinki.fi

Koordinaattori (ääntäminen kieltenopetuksessa)
Päivi Virkkunen
Helsingin yliopisto
paivi.virkkunen(at)helsinki.fi

Osa-aikainen koordinaattori (vuorovaikutus kieltenopetuksessa)
Lasse Ehrnrooth
Helsingin yliopisto
lasse.ehrnrooth(at)helsinki.fi