Viikko 18.4.25.4 — harjoitustyön poikki ja pinoon taputtelut

Viimeisiä vaiheita viedään!

Topi ja Laura tapasivat kahdestaan Cafe Portaalissa keskiviikkona 20.4 vankkana aikeenaan saada loppukurssin työt koordinoitua. Aikataulullisesti oltiin selvillä vesillä, työn dedis olisi muutaman päivän päästä. Laura poti huonoa omaatuntoa aiemmasta vähäisestä kontribuutiostaan harjoitustyöhön, ja otti sovitus ja hyvitys mielessään tälle viikolle enemmän vastuuta.

Facebook-keskustelussa tuli viikonlopun aikana ilmi spss-vaikeuksia. Venlan yrittäessä ladata sitä koneelleen, palvelu olikin väliaikaisesti “not available”. Kiva kiva, kun harjoitustyön kaavio-osuuden valmistumisesta oli kiinni myös työn viimeistely eli johtopäätösten kirjoittaminen, oikoluku, asettelu ja muu hienosäätö.

Kun sunnuntai koitti, kirjoitti Laura johtopäätökset saatavilla olevan analyysin perusteella. Aika myöhäisessä vaiheessa itse tutkimuskysymyksestä innostuneena muun työn keskeneräisyys ei haitannut yhtään, vaan teoreettisen korkealentoinen työn pointin ja aiheen ajankohtaisuuden korostaminen kirjoittivat oikeastaan itse itsensä.

Huomenna 25.4 on edessä viikkoraportin, tiivistelmän ja pdf-version tekeminen ja se viimeistely, mitä ei tänään saada valmiiksi. Olo on toiveikas ja jo vapautunut, kyllä tämä tästä lutviutuu.

Yammer lähettää innokkaasti sähköpostia viikon top-keskusteluista. Ilmoitustoiminto pitää muistaa kytkeä pois päältä kurssin kohta päättyessä.

Viikko 11.-18.4.

11.4.-18.4.

Kyseinen viikko lähti hyvin vauhdikkaasti käyntiin TVT 2 kurssin osalta. Pidimme maanantaina ryhmän neljän jäsenen kesken palaveria, yhden jäsenistä ollessa ulkomailla. Kokous alkoi hieman hapuilevissa merkeissä, mutta mitä pitemmälle se eteni, sen paremmin ryhmän jäsenet pääsivät jyvälle. Kokouksen aikana tosin olimme onnellisen tietämättömiä 11.4. olleesta deadlinesta, jolloin moodleen olisi pitänyt palauttaa ensimmäinen raakaversio tutkimuksesta. Kokouksen aikana loimme itsellemme takarajaksi, että ensimmäinen versio tutkimuksesta tulisi olla tiedostossa 19.4. Loimme Googlen pilvipalvelu docsiin tiedoston jonne jokainen ryhmän jäsenistä kykenee tuottamaan omaa vastuualueensa tekstiä, ja jotta muiden ryhmäläisten on helppoa kommentoida niitä.

OneNotesta löytyvästä työskentelysuunnitelmasta jaoimme totuttuun tyyliin ryhmäläisille viikon vastuualueet. Tällä viikolla ryhmän koordinaattorina toimin minä (Topi) ja täten rustaankin paraikaa viikkoraporttia ja blogia. Seela ja Venla aloittivat analysoimaan ssps:llä aineistoamme. Tämä prosessi käynnistyi meillä hieman liian myöhään, mutta Venla ja Seela ammattitaitoisina ”koodareina” ovat edistyneet suuresti. Saija ja Laura puolestaan alkoivat Venlan ja Seelan purkamasta aineistosta koota alustavaa raporttiluonnosta.

Maanantai-iltana huomasimme kuitenkin sähköpostista viestin, jonka mukaan ensimmäinen raakaversio tutkimuksesta olisi pitänyt olla jo valmis. Ryhmälle iski pieni paniikki, mutta onneksi Venlalla oli takataskussaan jo aikaisemmin tehtyjä hahmotelmia aikaisemmasta tutkimusta, vieläpä hienosti lähdeviitteineen. Minä viikon vastaavana puolestani tartuin härkää sarvista ja runnoin tutkimukselle kasaan johdantoa. Lopulta saimme tiistaina palautettua lähes kuusi sivua tekstiä, joka on mielestäni olosuhteisiin nähden varsin hyvin. Kuluneen viikon aikana ssps:n käyttäjät ovat myös ehtineet purkaa aineistoa, ja kirjoittaneet sitä tutkimukseemme. Seuraavan viikon aikana meidän siis tulee kirjoittaa tutkimuksemme johtopäätöksiä sekä oikolukea ja tarkistaa aikaisempia kirjoituksiamme.

Ryhmällemme on hieman tuottanut epäselvyyksiä viikon aikana tapahtunut vertaisarviointi. Totesimme ryhmän jäsenten kesken, että kaikilla ryhmän jäsenillä on eri työt arvioitavina. Hämmennystä herätti kuitenkin se, että kaikilla jäsenillä oli kaksi työtä arvioitavana, vaikka ohjeissa luki vain yksi. Päätimme jättää kunkin ryhmäläisen oman harkinnan varaan, kuinka haluaa asiassa toimia.

Kuten aikaisemmissa teksteissä on tullut ilmi, metatekstin kirjoittaminen voi olla hieman haastavaa, sillä aina ei välttämättä ole täyttä varmuutta siitä mitä missäkin vaiheessa on tehty. Tätä voisi helpottaa esimerkiksi jos ryhmän jäsenet kirjaisivat OneNoteen muistiinpanoja omista työskentleyistään säännöllisesti. Tutkimuksemme on kuitenkin ottanut kuluneen viikon aikana suuren harppauksen, ja päässyt jo kirjalliseen muotoon. Pyrimme tapaamaan kuluvan viikon alkupuolella, jotta voimme jälleen päästä kärryille siitä miten muilla ryhmän jäsenillä menee. Tapaamiset tuovat myös kivaa vaihtelua yksinäiseen puurtamiseen moodlessa ja saamme varmasti tutkimuksemmekin yhtenäisemmäksi mikäli sovimme siitä rehellisesti kasvotusten.

Viikko 4.4.-11.4.

Viime viikon torstaina tapasimme neljän ryhmän jäsenen voimin Café Portaalissa, Topi oli jumissa Brysselissä. Sovimme vastuualueet seuraavasti: Saija otti hoitaakseen kirjallisuusosion, Leena ja Venla metaosion, Laura otti tilasto-osion, johon Topi myöhemmin liittyi. Tapaamisessa tuntui, että asiat olivat vielä hieman hakusessa, ja kaikki olivat hieman stressaantuneita tästä epäselvyydestä ja muista jutuista. Ryhmän yhteinen keskustelu ja kurssin Moodle-sivun ohjeiden selailu selkiytti kuitenkin ajatuksia ja tunnelmia.

Aiemmin olimme hahmotelleet tutkimuskysymyksiä seuraavasti:

  • Kuinka kauan nuoret käyttävät mediavälineitä päivässä ja onko vastaajien sukupuolella, iällä sekä sisarusten määrällä selvää vaikutusta mediavälineiden käyttöön?
  • Vähentääkö kirjojen lukeminen mediavälineiden päivittäistä käyttöä?

Näiden pohjalta tilasto-osiosta vastaavat valitsivat aineistosta sellaisia kysymyksiä/muuttujia, jotka työmme kannalta ovat tärkeitä. Niitä olivat muun muassa vastaajien “taustamuuttujat”, kuten sukupuoli, ikä, perhe- ja asumistilanne (keitä asuu kanssasi samassa kodissa ja asuuko sisarusten kanssa), sekä kysymykset:

K08 Kysytään kuinka usein katsoo videota, TV:tä tai muita tallennettuja ohjelmia

K10 Kysytään kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä.

K12 Kysytään kuinka usein käytät internettiä

K15 Kuinka usein ITSE luet tai selailet kirjoja

K22 Kuinka usein kuuntelet radiota

Erityisesti siis näiden muuttujien kanssa työskennellään ensi viikon tilasto-osuudessa!

Venla ja Leena käsittelevät paneutuvat ensi viikolla tilastolliseen analyysiin. Tarkoituksena on esimerkiksi ristiintaulukoida aineistoa sekä ottaa tarkemmin selvää siitä, vastaako aineistomme esittämiimme kysymyksiin.

Blogin kirjoittamista varten perustimme uuden sivun OneNoteen, jossa voi luonnostella tekstejä. Meillä oli aluksi vaikeuksia kirjautua ja jakaa blogin muokkausoikeuksia, mutta maanantain (11.4) uudessa Portaalitapaamisessa saimme jaettua blogin oikeudet muillekin kuin Saijalle. Tarkoituksena on myöhemmin liittää myös Lauran aiemmin tekemä blogiteksti yhteisen blogimme runkoon.  Leena sai myös tehtyä viikkoraportin tältä viikolta.

Metaosio tuntuu aina olevan riippuvainen muiden osuuksien työskentelystä: on vaikea kirjoittaa bloggausta tai viikkoraporttia siitä, mitä olemme tehneet, ennen kuin muita osiota on edistetty. Tämä on kivaa, koska silloin pitää olla yhteydessä muihin ryhmäläisiin, kysellä miten menee ja mitä kaikki ovat saaneet aikaan, ja kuulee missä mennään. Olemme perustaneet ryhmälle Yammerin, mutta kaikki ryhmläiset eivät ole vielä sinne löytäneet tai halunneet siirtyä. Tästä johtuen olemme käyttäneet Facebookin viestiketjua viestimiseen. Tämä on toiminut tähän menessä melko hyvin.

Isoimpana haasteena tuntuu olevan työnjaon koordinointi sekä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Tavattuamme uudestaa maanantaina (11.4) Café Portaalissa asiat tuntuivat taas selkeämmiltä. Luonnostelimme lopputyön runkoa ja teimme uutta työnjakoa. Vaikka erilaiset viestimiskanavat ovatkin käteviä, tuntuu yhteistyö sujuvan kuitenkin selkeämmin ja vaivattomammin kasvotusten.