Tutkimus

Harjoitustyömme tutkimuksen pohjana on kiinnostus ihmisten kiireiseen elämään. Arvelimme ennakkoon, että ruuhkavuosia elävät ihmiset kokisivat elämänsä kiireisimmäksi ja että kiireen tuntu on yleisempää suurissa kaupungeissa.

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 1. Minkä ikäiset suomalaiset kokevat itsensä kiireisimmäksi? 2. Tuntevatko kaupungeissa asuvat ihmiset itsensä kiireisemmäksi kuin maaseudulla tai pienissä kunnissa elävät?

Harjoitustyömme pohjana käytetään seitsemää kiirettä käsittelevää tutkimusta sekä laajaa tilastoa suomalaisten internetin ja ajan käytöstä. Tutkailimme, millaisina nämä aineistot kiireen kuvaavat. Esiin nousi teemoja kuten kiireen kokeminen tehottomuutena, arvon lisääjänä tai ahdistuksen lähteenä.