Tilastoihmettelyä

SPSS oli ennen kurssin alkua minulle ohjelmana tuttu tilastollisten menetelmien harjoitukset kurssilta. Koska olen ryhmässämme ainoa, jolla ohjelmasta on aiempaa kokemusta sain tehtäväkseni opettaa SPSS:n käyttöä muille. Kertasin vanhojen kurssitehtävien ja youtube-videoiden avulla: SPSS tutorial -haulla löytyy muutamia suhteellisen hyviä opetusvideoita, joilla virkistin muistiani.

Perjantaina 14.11 tapasimme ryhmämme kesken ja opetin muille perusteita SPSS:n käytöstä: datan viemisen ohjelmaan, datan luomisen data viewissa, ikä-muuttujan luomisen syntymäajoista compute-toiminnolla, muuttujien uudelleenluokittelun, arvojen poistamisen, ristiintaulukoinnin ja frekvenssit jne… Varmasti nopeassa tahdissa opetetuista asioista jäi vain muutama asia mieleen, mutta SPSS:n opettelu esimerkiksi edellämainittujen videoiden avulla on suhteellisen helppoa.

Itselle haastetta on myös riittänyt SPSS:n käytössä, sillä taulukoiden kopioiminen Output-ikkunasta Word-tiedostoon ei onnistukaan, kuten minulle on opetettu: Word-versioni ei ole sama kuin aiemmalla kurssilla käytetty, enkä näin ollen ole saanut liitettyä “Copy Special”-toiminnon kautta pelkkänä kuvatiedostona tilastoja Wordiin. Tämä aiheuttaa päänvaivaa edelleen, sillä taulukoiden säätäminen tekstielementtejä sisältävinä on hankalaa ja epäkäytännöllistä Wordissa.

– Valtteri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *