Kun alkuun pääsee niin

TVT-jatkokurssin ryhmä 12 tervehtii!

Teemme työtä kolmen hengen ryhmässä, koska alkuperäisestä ryhmästä jäi pois melko monta kurssille ilmoittautunutta.  Hyvääkin pienessä ryhmässä on, sillä pääsimme helposti ja nopeasti sopuun tutkimusraportinn aiheesta ja tutkimyskysymyksestä.

Ensimmäiseksi valitsimme aineiston Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Päädyimme Työolobarometriin vuodelta 2013, koska työelämä on aiheena yleiskiinnostava ja aineistoa sai käyttää tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Myös tutkimuskysymys oli melko helppo keksiä aineistosta, eikä siitä syntynyt debattia. Tutkimme raportissamme iän, sukupuolen ja työnantajatyypin (yksityinen/julkinen) yhteyttä ammattiyhdistykseen, toimihenkilöjärjestöön tai vastaavaan ammattiliittoon kuulumiseen.

Tämän jälkeen jaoimme tehtävät niin, että kukin sai päävastuulleen yhden osion, Ja siitä se työ sitten lähti.

– Sirkku, Valtteri ja Paula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *