All posts by valttvtjatko

Vaiheessa

Tällä haavaa tutkimusraportti on vaiheessa, mutta onneksi ihan hyvässä. Kansilehti ja tilasto-osio ovat valmiit, samoin tutkimusmenetelmien ja aineiston esittely.

Työstettävää on vielä johdannossa, analyysissa, yhteenvedossa ja lähdeluettelon koostamisessa.

Puurtamista siis riittää, mutta tärkeintä on, että homma etenee.

-Sirkku

PS. SPSS:llä saamamme tulokset olivat vähintäänkin mielenkiintoisia! Näin ollen raportin teko on sisällöllisestikin mielekästä, kun etsimme tuloksille selityksiä.

Näillä se syntyy

Zotero, SPSS, Yammer. Muun muassa näillä ohjelmilla taomme tutkimusraporttia kasaan. Kenties myöhemmin on vielä Google Docsin vuoro.

Ryhmämme keskustelee Yammerissa, missä olemme päätyneet pallottelemaan myös tutkimusraportin eri versioita.  Raportin lähdemerkintöihin käytetään Zoteroa ja jo valmiiseen tilastoanalyysiin käytimme SPSS:ää.

Zoterossa ainakin allekirjoittajalle on toistaiseksi epäselvää, miten sinne merkityt lähteet saa siirretyä Wordissa valmistuvan raportin lähdeluetteloon. Ehkäpä ryhmämme Zotero-velho Paula osaa auttaa tässä.

-Sirkku

Kun alkuun pääsee niin

TVT-jatkokurssin ryhmä 12 tervehtii!

Teemme työtä kolmen hengen ryhmässä, koska alkuperäisestä ryhmästä jäi pois melko monta kurssille ilmoittautunutta.  Hyvääkin pienessä ryhmässä on, sillä pääsimme helposti ja nopeasti sopuun tutkimusraportinn aiheesta ja tutkimyskysymyksestä.

Ensimmäiseksi valitsimme aineiston Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Päädyimme Työolobarometriin vuodelta 2013, koska työelämä on aiheena yleiskiinnostava ja aineistoa sai käyttää tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Myös tutkimuskysymys oli melko helppo keksiä aineistosta, eikä siitä syntynyt debattia. Tutkimme raportissamme iän, sukupuolen ja työnantajatyypin (yksityinen/julkinen) yhteyttä ammattiyhdistykseen, toimihenkilöjärjestöön tai vastaavaan ammattiliittoon kuulumiseen.

Tämän jälkeen jaoimme tehtävät niin, että kukin sai päävastuulleen yhden osion, Ja siitä se työ sitten lähti.

– Sirkku, Valtteri ja Paula