All posts by valttvtjatko

Ensimmäinen oppimispäiväkirja

Here we go!

Aloitimme ryhmätyömme perjantaina 31.10 kokoustamalla Laurin, Topin ja allekirjoittaneen kanssa Portaalissa. Aloitimme työskentelyn selaamalla sopivia materiaaleja Aila-aineistohakupalvelusta. Sen lisäksi kaikki paikalla olijat rekisteröityivät valitsemaamme viestittelypalveluun. Päädyimme valitsemaan viestikanavaksemme Yammerin, joka otettiin aktiivisesti käyttöön lähes heti. Palvelu vaikutti hyvin helppokäyttöiseltä ja ensikertalainenkin pääsi kärryille nopeasti. Tosin palvelua täytyy aktiivisesti seurata huomatakseen uusimmat postaukset, mikä vaatii hieman totuttelua.

Käytimme Aila-aineistohakupalvelua löytääksemme sopivan hyödyllisen materiaalin projektiamme varten. Löysimme yllättävän nopeasti kaikkia miellyttävän aihealueen, jonka materiaalia sai myös luvallisesti hyödyntää. Päädyimme aiheeseen, jonka dataa pystymme hyödyntämään sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa osuudessa.

Pääsimme työnjakoon heti melko vaivattomasti, sillä lähes jokainen ryhmäläinen oli esittelyssään jo ilmaissut jonkin sortin kiinnostusta eri aihepiireihin. Päädyimme hieman muokkaamaan moodle- alustalla olevaa työnjakoa siinä mielessä, että jokainen osio olisi työmäärältään suunnilleen saman kokoinen kaikkien ryhmän jäsenten kesken ja samasta aihepiiristä.

Alustavana työnjakona on seuraava: Topi on toiminut ryhmän alustavana koordinaattorina ja vienyt aktiivisesti eteenpäin ryhmätyön alustavaa järjestäytymistä. Lisäksi Topi etsii tutkimusaiheeseen ja –aineistoon liittyvää kirjallisuutta ja kokoaa Zoterolla tietokannan keskeisistä materiaaleista. Lisäksi, yhdessä muiden ryhmäläisten, kokoaa kirjallisuuskatsauksen tutkimusmateriaalista.
Lauri on kiinnostunut tutustumaan Atlas.ti-ohjelmistoon ja sen avulla analysoi kvalitatiivisen aineistomme. Kun analyysi on valmis, kostaa yhdessä ryhmäläisten kanssa kirjallisen katsauksen haastatteluaineistosta.
Jertta ilmaisi kiinnostuksensa oppia Spss-ohjelman käyttöä. Tehtävänä on tehdä kuvaajia kvantitatiivisesta aineistosta, kun kuvaajat ovat valmiit, tarkoituksena on myös koostaa kirjallinen katsaus kvantitatiivisesta aineistosta yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.
Johanna: Aloittaa metatason työstämisen. Tarkoituksena on perustaa ryhmälle wordpress-blogialusta, jonne lisää muut ryhmäläiset käyttäjiksi. Lisäksi kirjoittaa ensimmäisen oppimispäiväkirjan, jossa kertoo pienryhmän työskentelyn alkuvaiheista.
Heidi: Auttaa muita ryhmän jäseniä heidän osuuksien kanssa oman kiinnostuksen ja muiden jäsenten tarpeiden mukaisesti.

Aikataulullisesti sovimme pyrkivämme tapaamaan noin kerran viikossa ja yritämme saada edellisen viikon tehtävät aina perjantaihin mennessä valmiiksi. Työnjako on toistaiseksi ollut joustavaa ja jokainen on saanut keskittyä siihen aihealueeseen, jonka kokee itselleen ja opiskelulleen hyödyllisimmäksi.

Ryhmätyömme tuntuu kuitenkin lähteneen sujuvasti käyntiin ja tehtäväalueen jako selkeytti ainakin minulle kurssin tavoitteita.

Terkuin
Johanna