Kirjallisuusosio: Vaiheet 1 ja 2

Aineiston valitsemisen jälkeen olemme tehneet hakuja Google Scholarista Nuorisobarometriin liittyen.  Vuoden 2013 Nuorisobarometrissä teemana oli osallistuminen, joten halusimme tarkastella sitä millä tavoin nuoret osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Havaitsimme, että kulutusvalinnoilla vaikuttamisen frekvenssi on aineistossa melko korkea verrattuna esimerkiksi poliittiseen osallistumiseen. Tämän vuoksi valitsimme muuttujiksi iän ja sukupuolen lisäksi kulutusvalinnoilla vaikuttamisen ja osallistumisen ostoboikottiin.

Muuttujien valinnan jälkeen teimme hakuja myös valittuihin muuttujiin liittyvillä hakusanoilla (kulutusvalinnat, nuoret). Löysimme muutamia meitä kiinnostavia artikkeleita ja siirsimme ne Atlas.ti -ohjelmaan. Atlaksessa olemme alustavasti tutustuneet ohjelman toimintaperiaatteisiin ja miettineet mahdollisesti järkeviä koodaustapoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *