All posts by valttvtjatko

Ryhmä 20 Blogi

Tervetuloa TVT-jatkokurssin ryhmän 20 blogiin!

Tämä postaus on yleinen katsaus ryhmämme työskentelyyn kurssin aikana. Täältä löydät myös linkit työskentelyämme aihealueittain tarkemmin esitteleviin teksteihin.

Ohjelmistoista: https://blogs.helsinki.fi/valttvtjatko20/2014/12/02/ohjelmistoista

Työskentelyn kulusta: https://blogs.helsinki.fi/valttvtjatko20/2014/12/07/tyoskentelyn-kulusta/

Aivan kurssin alussa ryhmämme jäsenmäärä hieman eli hetken aikaa, kun jäseniä luopui paikoistaan ja toisaalta uusia lisättiin vaikkakin vain hetkeksi. Ryhmämme lopulliseksi kokoonpanoksi muodostui kolmikko, joka koostuu sosiaalipsykologian opiskelija Nella Heiskasesta, sosiaalipolitiikan opiskelija Pilvi Kyrönlahdesta ja sosiologian opiskelja Nuutti Salosesta. Me kaikki olimme tulleet kurssille ensisijaisesti opettelemaan SPSS:n käyttöä, mikä leimasi ryhmämme työskentelyä kurssin alusta loppuun saakka.

Kuten kaikissa mahdollisissa keskusteluissa ja palautekanavissa on jo todettu, oli kurssin alku, ohjeistus ja moodle-alusta lukemattomine valikoineen, ohjeineen, ohjelmistoineen ja työnjakoineen myös meidän mielestämme mahdottoman sekava. Päätimmekin heti alusta asti ottaa niin sanotusti ohjat omiin käsiimme ja alkaa toteuttaa omia oppimistavoitteitamme antamalla vain viitteellisen painoarvon esim. kurssin työnjakoa koskeville ohjeille. Tämä tarkoitti mm. sitä, että emme jakautuneet ohjeiden mukaisesti data-, kirjoitus- ja meta-yksiköihin, vaan aloimme työskennellä kolmikkona tarkoituksenamme olla tasaisesti mukana kaikissa työvaiheissa. Tästä syystä emme alkuvaiheessa juuri kiinnittäneet huomiota metaosion raportointiin eli viikkoraportteihin tai tähän blogiin. Pyrimme työskentelemään mahdollisimman paljon kasvokkain, joten kaikkea ryhmämme vuorovaikutusta ei ollut tarpeellista kirjata tekstimuodossa ylös. Omista muistiinpanoistamme, SPSS:n syntaksista ja facebookin keskusteluista oli kuitenkin mahdollista koostaa tutkimuksemme edistymistä hyvin havainnollistava kertomus, joka löytyy omana postauksenaan linkin takaa.