Viikko 1, Järjestäytyminen

Ensimmäisellä viikolla selailemme kaikki moodlesivuja ja yritämme selvittää, mistä kurssissa on oikeastaan kyse. Moodle sivusto vaikuttaa kaikkien mielestä jokseenkin sekavalta, eikä kukaan oikein ymmärrä mitä kaikkea kurssin aikana tulisi tehdä.

Onnistumme sopimaan ryhmätapaamisen, jossa jaamme tehtävät ryhmäläisten kesken. Keskusteleminen ryhmän kanssa kurssin sisällöstä selkeyttää kaikkien ryhmäläisten ajatuksia kurssin tehtävistä ja tavoitteista.

Päädymme seuraavaan työnjakoon: kaksi ryhmästä hoitavat tilastoja, kaksi kirjallisuutta ja minä meta osiota. Päätämme ettemme vaihtele tehtävä osioita viikottain, koska ajatus tuntuu meistä kaikista sekavalta. Kaikilla rymäläisillämme on myös omat kiinnostuksenkohteet kurssin sisällöstä, joten päätimme jakaa tehtävät niin, että kurssista olisi mahdollisimman paljon hyötyä jokaiselle.

Jo ennen ryhmätapaamista myös Yammer-tili on luotu ryhmällemme. Tapaamisen aikana luomme ryhmälle myös WhatsApp keskusteluauleen, jotta saamme toisemme taarvittaessa nopeasti kiinni.

Valitsemme tutkimusaiheeksemme  vanhempien koulutuksen vaikutuksen lasten koulumenestykseen. Yksi ryhmämme jäsenistä tekee graduaan kyseisestä aiheesta, joten ajattelimme, että raportistamme saattaisi olla hänelle jotain hyötyä.

2 thoughts on “Viikko 1, Järjestäytyminen

  1. Kurssin moodle-alue on todella sekava ja valitettavan paljon meni aikaa ohjeiden löytämiseen. Toisaalta stressiä aiheutti, että painotettiin kauheaa kiirettä tehdä asioita, joista kukaan ei tuntunut olevan perillä. Ryhmä kuitenkin järjestäytyi kiitettävästi 🙂

  2. Muiden ryhmäläisten kanssa keskustelu todella selkeytti ajatuksia siitä, mistä kurssissa on kyse. Jokaisen mieleen oli tarttunut hyvin jokin asia, ja tiedot yhdistämällä taisimme kaikki saada paremman kokonaiskuvan kuin lukemalla yksin moodle-alueen tekstit viisi kertaa putkeen läpi.

    Osa ymmärrysongelmista johtui varmaan siitä, että sivuston alusta puuttui selkeä esitys siitä, mikä on kurssin tavoite ja kuinka kurssi suoritetaan. Tieto oli ripoteltu pitkin sivustoa, ja sitä sai keräillä hyvän tovin. Kurssin edetessä sivuston rakenne toki selkeytyi huomattavasti, mikä auttoi tehtävien ja aikataulun hahmottamista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *