Loppuraportti

Viimeisiä viedään kun loppuraporttimme valmistuu itsenäisyyspäivänä.

Loppuraportissa olemme yrittäneet noudattaa mahdollisimman tarkasti annettuja kriteereitä. Tutustuimme opinnäytetöiden muotoiluohjeisiin, sekä Wordin ja erityisesti asiakirjojen muotoiluun, kuten vaikkapa sisällysluettelon tekemiseen. Lähdeluetteloa teimme zoteron ja refworksin avulla.

Tutkimuksessamme päädyimme seuraaviin lopputuloksiin: Äidin koulutustaso on vaikuttava tekijä lapsen koulumenestyksessä, mutta siihen vaikuttavat myös monet muut asiat, kuten lapsen sosiaalinen ympäristö.

Ennen työn lopullista palauttamista tehtävä harjoitusarviointi on myöskin tehty. Kurssimme alkaa olemaan paketissa ja kaikkien ryhmäläisten tunnelmat ovat varmasti helpottuneet. Toivomme saavamme työstä hyvät arviot, koska olemme nähneet sen eteen paljon vaivaa. Asia, joka on jäänyt ryhmällemme vielä epäselväksi oli kurssin arvionti. Pohdimme saammeko tästä kurssiarvosanaa vai vain hyväksytty/ hylätty arvioinnilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *