Ensimmäinen viikko

Ensimmäinen viikko alkaa olla taputeltu. Tapasimme ensimmäistä kertaa keskiviikkona 16.3, jossa sovimme tarkemmasta työnjaosta ja tutustuimme toisiimme. Ryhmäämme kuuluu Heidi Hanhela, Sanna-Kaisa Saloranta, Sara Koivuranta, Katariina Pehkonen ja Suvi Kinnunen. Perustimme heti Yammer-ryhmän, johon kaikki liittyivät ripeästi. Teimme myös OneNoteen suunnitelmaa, ja sieltä löytyy ensimmäisiä kaaviokokeiluita. Aluksi roolitus menee siten, että Suvilla on meta-osuus, Saralla kirjallisuus-osuus ja Katariinalla, Heidillä ja Sanna-Kaisalla tilastoa.

Katariina etsi aineistoja Ailasta ja aiheeksemme valikoitui suomalaisten internetin käyttö. Käytämme aineistoa vuosilta 2010 ja 2013 ja taustamuuttujina on ikä ja sukupuoli.

Perjantaina 18.3 osa ryhmän jäsenistä kävi työpajassa tekemässä SPSS:llä graafeja koskien suomalaisten internetin käyttöä vuonna 2013. Päätimme keskittyä 2013 vuoden aineistoon. Tällä kertaa tutkimme iän ja sukupuolen vaikutusta kriittiseen suhtautumiseen koskien uutisia. Täten tutkimuskysymykseksemme muotoutui: “Miten sukupuoli ja ikä vaikuttavat kriittiseen uutisten lukemiseen?”

Tätä tutkimme vertailemalla ikä- ja sukupuolimuuttujia kyselylomakkeen kysymykseen 3 ja kohtaan #pohdin usein, ovatko uutiset luotettavia. Tähän on voinut vastata asteikolla 1-7, 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä.

Saralle annettiin vinkiksi kirjallisuuskatsauksen tekemiseen, että aihetta voi lähestyä viittaamalla ajankohtaiseen keskusteluun kriittisestä mediakäyttäytymisestä.

Ensimmäinen viikko meni siis hyvin ja pyrimme jatkamaan työskentelyä samaan tahtiin.