Lyhyesti projektista

EU-rahoitteisessa hankkeessa ’Reciprocal Encounters – Young Adults Leaving Care’ (2016–2018) kysymme, mikä tukee tai estää nuorten osallisuutta tai osallistumista heidän omissa yhteisöissään. Tutkimus tarkastelee sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta nuorten palvelukokemuksia sekä Suomessa että Englannissa. Tutkimuksen nuoret ovat olleet sijaishuollossa joko sijaisperheessä tai erilaisissa lastensuojelun laitoksissa, ja tutkimus keskittyy tarkastelemaan nuorten näistä palveluista irtaantumista. Tätä kutsutaan itsenäistymisvaiheeksi, ja se kuvaa itsenäisen asumisen tai elämän aloittamista. Tätä vaihetta voidaan pitää erittäin haavoittuvana siirtymävaiheena, ja sen tarkastelu valaisee, miten nuorille suunnatut palvelut ja heidän omat yhteytensä toimivat heidän tukenaan.