Ryhmäyttäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen

Mitä tunnistaa erilaisia koulukiusaamisen muotoja? Miten puuttua esimerkiksi netti- ja mobiilikiusaamiseen? Miten ennaltaehkäistä kiusaamista ja edistää oppilaiden ryhmäytymistä? Mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia koululla tai yksittäisellä opettajalla on?

Ryhmäyttäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen -koulutuksen pääkouluttajana toimii KT Laura Repo, joka väitteli keväällä 2015 aiheesta “Bullying and its prevention in early childhood education”. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia 367.

Koulutus on laajudeltaan 3 op ja sisältää kirjallisia tehtäviä, osallistumisen kahteen lähikoulutuspäivään (29.1.2016 ja 18.3.2016 klo 9-16) sekä keskustelun ohjaamisen omalle työyhteisölle koulutuksen aihepiiristä. Lähipäiviin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä reaaliajassa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (ilmoittautuminen päättyy 7.12.2015)

Lisätietoa:
Suunnittelija Ritva Saartoala
+358 50 415 0550
ritva.saartoala@helsinki.fi

Leave a Reply