April 2024

VISLU goes DIMISO

Harriet & Seija in action!

Research Seminar Presenters & Topics 

PhD Docent Harriet Zilliacus: Från marginalen mot spännande framtider: Visuella metoder i pedagogisk- och samhällsvetenskaplig forskning.  The presentation was based on the upcoming publication:

Holm, G., Sahlström, F., & Zilliacus, H. (in press). Arts-Based Visual Methods. In Leavy, P. (Ed.) Handbook of Arts-Based Research (Second Edition). Guilford Press.

PeD Docent Seija Kairavuori: Omakuvia opettajuudesta.  The presentation was based on the upcoming publication:

Kairavuori, S., Maaranen, K, Kaihovirta, H. (Eds) (In press). Omakuvia opettajuudesta. Näkökulmia opettajaksi kasvun ja lapsuuden tutkimuksiin. Helda Open Access.

PhD Docent Hannah Kaihovirta & PhD University Lecturer Solveig Cornér: VISLU Research project presentation.

Student Teacher Minette Bäckblom: Konstinterventioner i lärmiljö, MÅNGSAM. Visuella metoder och aktionsforskning i skolan.

Visual Artist Linn Hurtta: BLIVANDE – BECOMING: Visual video essay as a visual method on pre service teachers internship in schools.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *