Etusivu

Tervetuloa lukemaan ja jakamaan ideoita siitä, miten neuropsykiatrisesta valmennuksesta tehdään voimaannuttavaa.

One Response to Etusivu

  1. Eevaliisa Vlasov says:

    Innokylän sivuilla on kerrottu nuorten työttömien Kotipesä-hankkeesta. Nuorille työttömille paikka, jossa voi kehittää osaamistaan, elämänlaatuaan, löytää vertaistukea ja jakaa voimavaroja yhdessä toisten kanssa. Omassa työssäni kohtaan usein juuri näitä 18-30-vuotiaita, jotka ovat enemmän tai vähemmän jääneet työelämän ulkopuolelle. Heillä on taitoja ja kykyjä, mutta työmarkkinatilanne kaikkine koulutusvaatimuksineen on monille nuorille haasteellinen. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Harjoittelupaikkoja kyllä löytyy, mutta palkkatyöhön pääseminen on usein vaikeaa. Usein tämän ikäiset tekevät pätkätöitä, työllistämistukitöitä yms. Syinä voi olla esim. ammatillisen koulutuksen puuttuminen tai koulutus on alalta, jolle työllistyminen on vaikeaa.

    Työmarkkinat ovat tänä päivänä kovat. Pitäisi olla rohkea, ulospäinsuuntautunut ja itsevarma. Jos olet ujompi, hiljaisempi, epävarmempi, eikä sinulla ole kovin vahvoja sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, etenkin oman itsesi esille tuomisen taitoa, mahdollisuutesi saada palkkatyötä ovat heti heikommat. Jos taustalla on vielä eri asteisia oppimisen ja keskittymisen vaikeuksia ja/tai terveydellisiä ongelmia, syrjäytyminen työmarkkinoilla voi tapahtua jo nuorena. Jokaisella on kuitenkin vahvuuksia ja kykyjä, joille olisi työelämässä käyttöä, jos niille annettaisiin mahdollisuus ja nuori saisi kannustavaa tukea ja ohjausta sekä työn hakemisessa ja omien työelämävalmiuksiensa kehittämisessä että mielellään vielä työpaikallakin.

    Jos kynnys työelämään tuntuu kovin korkealta, saattaa käydä niin, että lannistuu eikä jaksa yrittääkään. Tyytyy elämään päivärahan ja avustusten varassa, eikä jaksa ajatella elämää pidemmälle, suunnitella omaa ammatillista suuntautumistaan. Eikä työ sinänsä saisikaan olla elämässä mikään itseisarvo, ei sen ainakaan ole pakko olla kaikille sitä. Laajemminkin yhteiskunnassa olisi tärkeää oppia erottamaan ihmisen arvo ja merkitys yhteisölleen riippumatta siitä, tekeekö hän palkkatyötä vai ei. Jokainen kaipaa tuntea itsensä tärkeäksi jollekin, jossakin, jossain yhteisössä. Jokaisella on annettavaa yhteisölle. Usein nuori kaipaa mielekästä tekemistä ja pystyy antamaan oman panoksensa yhteisössä. Palkkatyön saaminen on monen tekijän ja erilaisten olosuhteiden summa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *