Projektista / About the project

Picture: Johanna Mantere

Picture: Johanna Mantere

Tämä vertaileva tutkimus selvittää, missä määrin uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat nuorten sosiaaliseen koheesioon Etelä-Afrikassa ja Pohjoismaissa (Suomi ja Norja). Keskiössä ovat monitieteiset tapaustutkimukset, jotka hyödyntävät kolmea akateemista perspektiiviä: sosiologiaa, teologiaa ja sukupuolentutkimusta. Uutta on uskontojen välinen näkökulma sekä tutkijoiden tasa-arvoinen yhteistyö etelän ja pohjoisen välillä.

YOMA is a comparative research project studying the nature and extent to which faith-based organisations are contributing to social cohesion of youth in South Africa and in two Nordic countries (Finland and Norway). The case studies will be interdisciplinary in design using three academic theoretical perspectives: a sociological-, a theological– and a gender-analytic perspective. New is the interfaith perspective and researcher’s equal co-operation between South and North

(Kirjoittanut Auli Vähäkangas)