Palopuron agroekologinen symbioosi 

Tutustu symbioosiin alla olevasta videosta!

Tutustu Palopuron agroekologinen symbiooosi -hankkeen loppuraporttiin tästä

Hanke (2015-2017)

Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkessa kehitettiin ravinne- ja energiaomavaraista toimintamallia syyskuusta 2015 helmikuuhun 2017 toimineessa ympäristöministeriön rahoittamassa RAKI-hankkeessa.

Hyvinkään Palopurolle on syntynyt usean luomutilan ja muun toimijan yhteistyöverkosto Knehtilän tilan ympärille. Tavoitteena on synnyttää energia- ja ravinneomavarainen tuotantomalli, joka on valtakunnallisesti monistettavissa. Tehokas ravinteiden kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista Itämereen.

Palopuron_akroekologinen_symbioosi-FI

Suunnittelman mukaan pelloilla kasvava vilja tullaan jatkossa jauhamaan tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti tilalle siirtyvässä Samsaran luomuleipomossa. Viljan kuivaukseen ja leipomiseen käytetään paikallista biokaasua, jota saadaan viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassasta yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa. Ylimäääräinen kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi autoille ja maatilan työkoneille. Biokaasutuksen mädätysjäännös hyödynnetään maanparannusaineena ja lannoitteena alueen tilojen pelloilla.