AES-Verkostot hanke

Katso tästä video hankkeen taustasta ja kehitetystä AES-tuotantomallista

 

Syyskuussa 2017 käynnistyneessä Agroekologisten symbioosien verkostot: ravinne- ja energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä -hankkeessa selvitetään

Mäntsälän ja sen lähialueilta maatalouden sivuvirroista, elintarvikejalostuksesta ja muualla ruokajärjestelmässä syntyvät biomassat, joita voidaan hyödyntää hajautetussa biokaasuntuotannossa. Kartoituksen avulla etsitään mahdollisia kohteita, joihin tehdään tarkemmat laitossuunnitelmat biomassojen hyödyntämiseksi kaasutuksessa. Agroekologisella symbioosilla tarkoitetaan tuotantomallia, jossa maatilat ja elintarvikeyritykset toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa. Hajautetun biokaasutuotannon esimerkkinä toimii Hyvinkään Palopurolla pilotoitava tuotantomalli, jossa tilojen viherlannoitusnurmista, hevosenlannasta ja kananlannasta tuotetaan biokaasua paikalliseen kulutukseen ja liikennepolttoaineeksi. Mädätysjäännöksen ravinteet kierrätetään takaisin peltoon tehostamaan tuotantoa. Julkisille ruokapalveluille suunnitellaan myös malli paikallisuuden huomioimiseksi. Tavoitteena on käyttää kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa ruokapalveluissa enemmän paikallisia tuotteita. Elintarvikkeiden jalostuksen ja maatilojen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä. Ruoantuotannon ja -kulutuksen paikallisuuden huomioiminen mahdollistaa tehokkaan ravinteiden kierrätyksen ja sivuvirtojen hyödyntämisen energiaksi.    

Ympäristöministeriön kärkihankkeen toteutuksesta vastaavat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekuntaLuonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Nivos Energia Oy:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Agroekologisten symbioosien verkostot -hanke on osa kestävien ruokajärjestelmien verkostoa, joka koostuu tämän hankkeen lisäksi Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Järvi-Saimaan ja Lapin alueellisen kestävän ruokajärjestelmän pilottihankkeista.Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 398 252 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.  _____________________________________________________ Yhteystiedot Hankekoordinaattori Ari-Matti Seppänen puh. +358295322159 Sähköposti: ari-matti.seppanen ‘at ‘luke.fi

Tutkimus – ja kehittämistyö Kari Koppelmäki puh. 040 7432929 sähköposti: kari.koppelmaki ‘at’ helsinki.fi

Hankeen johtaja, Prof.  Juha Helenius juha.helenius ‘at’ Helsinki.fi

Aluetaloudellisten vaikutukset Prof. Hannu Törmä hannu.torma ‘at’ helsinki.fi Nivos Energia Oy -kotisivut: https://www.nivos.fi/

Mäntsälän kunnan kotisivut: http://www.mantsala.fi/