AES-Verkostot

Syyskuussa 2017 käynnistyneessä Agroekologisten symbioosien verkostot: ravinne- ja energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä -hankkeessa selvitetään Mäntsälän ja sen lähialueilta maatalouden sivuvirroista, elintarvikejalostuksesta ja muualla ruokajärjestelmässä syntyvät biomassat, joita voidaan hyödyntää hajautetussa biokaasuntuotannossa. Kartoituksen avulla etsitään mahdollisia kohteita, joihin tehdään tarkemmat laitossuunnitelmat biomassojen hyödyntämiseksi kaasutuksessa. Agroekologisella symbioosilla tarkoitetaan tuotantomallia, jossa maatilat ja elintarvikeyritykset toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa. Hajautetun biokaasutuotannon esimerkkinä toimii Hyvinkään Palopurolla pilotoitava tuotantomalli, jossa tilojen viherlannoitusnurmista, hevosenlannasta ja kananlannasta tuotetaan biokaasua paikalliseen kulutukseen ja liikennepolttoaineeksi. Mädätysjäännöksen ravinteet kierrätetään takaisin peltoon tehostamaan tuotantoa. Julkisille ruokapalveluille suunnitellaan myös malli paikallisuuden huomioimiseksi. Tavoitteena on käyttää kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa ruokapalveluissa enemmän paikallisia tuotteita. Elintarvikkeiden jalostuksen ja maatilojen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä. Ruoantuotannon ja -kulutuksen paikallisuuden huomioiminen mahdollistaa tehokkaan ravinteiden kierrätyksen ja sivuvirtojen hyödyntämisen energiaksi.    

Materiaalit

Hankkeen biokaasuverkostotyön raportti on valmistunut:
AES-verkotot Hajautetun biokaasun tuotannon verkoston suunnittelu

Hankkeen aihepiiriin liittyvät julkaisut:

Koppelmäki et al., 2019. Ecological intensification by integrating biogas production into nutrient cycling – Modeling the case of Agroecological Symbiosis

Seppänen, 2018. Towards local balance of crop and animal farming for recycling of nutrients and for localizing food

Lehtinen, 2019. Nurmibiomassojen korjuu biokaasutukseen: vaikutukset viljely-ympäristön lajimonimuotoisuuteen

Lue hankkeen uusin uutiskirje osoitteessa:
https://mailchi.mp/edf700d912de/aes-verkostot-uutiskirje-2146965?e=%5bUNIQID%5d

Hankelehtinen ladattavissa ja tulostettavissa tästä:
 https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/files/2018/06/Hankelehtinen.pdf

Vanhemmat uutiskirjeet:
Kevät 2018

Syksy 2018

 

 

 

Ympäristöministeriön kärkihankkeen toteutuksesta vastaavat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekuntaLuonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Nivos Energia Oy:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Agroekologisten symbioosien verkostot -hanke on osa kestävien ruokajärjestelmien verkostoa, joka koostuu tämän hankkeen lisäksi Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Järvi-Saimaan ja Lapin alueellisen kestävän ruokajärjestelmän pilottihankkeista.Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 398 252 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.  _____________________________________________________ Yhteystiedot Hankekoordinaattori Ari-Matti Seppänen puh. +358295322159 Sähköposti: ari-matti.seppanen ‘at ‘luke.fi Tutkimus – ja kehittämistyö Kari Koppelmäki puh. 040 7432929 sähköposti: kari.koppelmaki ‘at’ helsinki.fi Hankeen johtaja, Prof.  Juha Helenius juha.helenius ‘at’ Helsinki.fi Ruralia Instituutti – Aluetaloudellisten vaikutukset Prof. Hannu Törmä hannu.torma ‘at’ helsinki.fi Nivos Energia Oy -kotisivut: https://www.nivos.fi/ Mäntsälän kunta-kotisivut: http://www.mantsala.fi/